ISO 22718 Kozmetikler - Mikrobiyoloji - Staphylococcus Aureus Aranması

ISO 22718 Kozmetikler - Mikrobiyoloji - Staphylococcus Aureus Aranması

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ISO 22718 standardı, kozmetik ürünlerde mikroorganizma staphylococcus aureus’un tespit edilmesine yönelik bir test yöntemi sunmaktadır. Bu test yöntemi, seçici olmayan bir sıvı ortamda staphylococcus aureus’un saptanmasına ve ardından seçici bir agar ortamında izolasyona dayanır. Diğer yöntemler, gerekli tespit seviyesine bağlı olarak uygun olabilir.

ISO 22718 Kozmetikler - Mikrobiyoloji - Staphylococcus Aureus Aranması

Bu standartta yer alan mikroorganizmalar, ulusal uygulamalara veya düzenlemelere göre ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Bu standarda göre, ürün kalitesini ve güvenliğini sağlamak için, bu standardın uygulanabileceği kozmetik ürün türlerini belirlemek amacı ile önce uygun bir mikrobiyolojik risk analizi yapılmalıdır. Düşük su aktivitesine sahip ürünler, hidro-alkolik ürünler ve aşırı pH değerlerine sahip ürünler gibi düşük mikrobiyolojik risk taşıyan ürünler ISO 29621 standardına tabidir.

Bu uygulama alanı içindeki çok çeşitli kozmetik ürünler nedeniyle, bu yöntem bazı ürünler için her ayrıntıda uygun olmayabilir. Örneğin bir kısım kozmetik ürünler su ile karışmaz. Eşdeğer oldukları kanıtlanırsa, bu standartta açıklanan test yöntemleri yerine başka yöntemler uygulanabilir.

Söz konusu standart, ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, TS EN ISO 22718 Kozmetikler - Mikrobiyoloji - Staphylococcus aureus aranması başlığı ile yayınlanmıştır.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında ISO 22718 standardı çerçevesinde kozmetik ürünlerde staphylococcus aureus aranması hizmetleri de bulunmaktadır.

WhatsApp