Koruyucu Etkinlik Testleri

Koruyucu Etkinlik Testleri

Genel anlamda koruyucu etkinlik testleri, örenğin bir kozmetik ürünü formülasyonunda bulunan koruyucu içeriğin, seçilmiş mikroorganizmalara karşı ne kadar etkin olduğunun tespit edilmesi amacı ile yapılmaktadır. Koruyucular, mikroorganizmaların gelişmesini engelleyen veya bunları yokeden kimyasal bileşiklerdir. Koruyucular, birlikte veya tek başlarına mikroorganizmaların bu ürünlerde gelişmesini engellemeyi amaçlamaktadır. Koruyucular, ürünün renginde, viskozitesinde ya da kokusunda ortaya çıkan değişimleri veya gözle görülen mikrobiyal büyümeyi önlemektedir. Dolayısıyla tüketicisi açısından da olası enfeksiyonları önlenmektedir.

Koruyucu Etkinlik Testleri

Günümüzde yaygın olarak kullanılan koruyucular, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla şunlardır: parabenler, formaldehit türevleri, fenolik bileşikler, asitler (örneğin sorbik asit, benzoik asit), halojenli bileşikler, alkoller (örneğin etil alkol) ve kuaterner amonyum tuzlarıdır.

Gelişmiş laboratuvarlarda gerçekleştirilen testlerde dikkate alınan birkaç uluslararası standart şunlardır:

  • ASTM E640-06 Su içeren kozmetiklerde koruyucular için standart test yöntemi. Bu test yöntemi ile kozmetik formülasyonlarda kullanım için koruyucuların uygunluğu belirlenmektedir. Bu standartta, model formülasyonlarında koruyucu performans için minimum gereksinimler açıklanmaktadır.
  • ISO 11930 Kozmetik - Mikrobiyoloji - Bir kozmetik ürünün antimikrobiyal korumasının değerlendirilmesi. Bu standartta, bir kozmetik ürünün genel antimikrobiyal korumasını değerlendirirken, koruma etkinliği testi veya mikrobiyolojik risk değerlendirmesi veya her ikisi tarafından oluşturulan verilerin yorumlanmasına yönelik bir prosedürü açıklanmaktadır.
  • AOAC 998.10 Suyla karışabilen kozmetik ve tuvalet formülasyonlarının göz dışı alan korumasının etkinliği. Bu standartta, ürüne mikroplar sokularak ve zamanla hayatta kalan organizmalar ölçülerek kozmetik ve tuvalet malzemeleri formülasyonlarının korunmasını test etmeye yönelik bir yöntem açıklanmaktadır.

Kısaca koruyucu etkinlik testleri, test örneğinin, mikroorganizmaların büyümesine karşı direncini belirlemektedir ve ürün performans testinin önemli bir parçasıdır. Koruma testi, bir ürünün beklenen kullanımı sırasında nasıl performans göstereceğini ve bir antimikrobiyal koruyucunun ne kadar etkili olacağını test etmek için uygulanan bir testtir. Koruma testi, bir ürünün açıldıktan belirli bir süre sonra ve kullanım sırasında nasıl performans göstereceğine dair veriler sağladığı çeşitli sektörlerde uygulanmaktadır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, koruyucu etkinlik test hizmetleri de vermektedir.

WhatsApp