Kozmetik Ürünlerde Ağır Metal Testi

Kozmetik Ürünlerde Ağır Metal Testi

Kozmetik ürünlerdeki ağır metal kontaminasyonu ciddi bir tehlike olarak görülmektedir. Birçok kozmetik üründe ağır metal konsantrasyonları bulunmaktadır. Bunların başında kadmiyum, krom, demir, nikel ve kurşun gelmektedir. Bu ağır metaller birçok losyon, fondöten, beyazlatıcı krem, ruj, saç boyası ve güneş koruyucu kremde bulunmaktadır. Bu ürünlerin düzenli kullanımı, özellikle uzun süre maruz kalındığında insan sağlığı için ciddi tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle, insan sağlığı ve güvenliğini sağlamak bakımından kozmetik ürünlerin, özellikle ağır metal içeriklerinin izlenmesi gerekmektedir.

Kozmetik Ürünlerde Ağır Metal Testi

Doğrudan insan derisine, mukoza zarlarına, saçlara ve tırnaklara defalarca uygulanan kozmetikler, sağlık için güvenli olmak zorundadır. Ancak bu konudaki endişeler giderek artmaktadır. Ne yazık ki, bu ürünleri bazı durumlarda kullanmak, toksik metaller dahil olmak üzere kimyasal maddelerin varlığından kaynaklanan olumsuz etkiler ortaya çıkarmaktadır.

Kozmetik içeriğinde bulunan metaller tutulmaya uğrayabilir ve doğrudan cilde etki edebilir, deri yoluyla kana geçebilir, vücutta birikebilir ve çeşitli organlarda toksik etkiler gösterebilir.

Yapılan bir araştırmada, göz farı renklerinin yüzde 75’inin kurşun, kobalt, nikel, krom ve arsenik gibi metallerden en az birinin 5 ppm’den fazlasını içerdiği tespit edilmiştir. Sadece bu rakam bile tehlikenin büyüklüğünü göstermektedir.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında kozmetik ürünlerde ağır metal test hizmetleri de bulunmaktadır.