Kozmetikte Siloksan (D4, D5 ve D6) Analizi

Kozmetikte Siloksan (D4, D5 ve D6) Analizi

Organosiloksanlar, kozmetik ürünlerde istenen özellikleri sağlaması yüzünden kişisel bakım ürünlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA), şampuanlar, saç kremleri ve vücut losyonları gibi yıkamada izin verilen üç siloksan bileşiğinin kısıtlanmasını önermektedir. Bunlar, oktametilsiklotetrasiloksan (D4), dekametilsiklotetrasiloksan (D5) ve dodesametilsikloheksasiloksan (D6) bileşikleridir. Bu bileşikler sırası ile dört, beş ve altı siloksan grubu içeren siklik uçucu metil siloksan maddeleridir ve kozmetik ürünlerde yarattığı pürüzsüzlük ve ferahlatıcı etki ile tercih edilmektedir. 2020 yılından itibaren D4 ve D5 bileşiklerinin durulanması gereken ürünlerde kullanımı, insan sağlığına zararlı kimyasallar arasında kabul edilerek yasaklanmıştır.

Kozmetikte Siloksan (D4, D5 ve D6) Analizi

Bu sayılanlar, Avrupa Birliği ülkelerinde tehlike değerlendirmesi ve risk yönetimi birkaç yıldır devam eden faaliyetlere konu olan yüksek üretim hacimli maddelerdir. Yapılan araştırmalarda bu bileşiklerin insan sağlığı yanı sıra çevre, özellikle deniz ekosistemi için büyük zarar verdiği ortaya çıkmıştır. İnsan sağlığı açısından bu bileşiklerin hormon fonksiyonuna müdahale ettiği ve karaciğere zarar verdiği bilinmektedir. Bu nedenle bu bileşikler, yüksek seviyede endişelenilmesi gereken kimyasallar olarak kabul edilmektedir.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında kozmetikte siloksan (D4, D5 ve D6) analiz hizmetleri de bulunmaktadır.

WhatsApp