OECD 431 In Vitro Cilt Tahrişi ve Korozyon Ekranı Testleri

OECD 431 In Vitro Cilt Tahrişi ve Korozyon Ekranı Testleri

OECD Kitaplığı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) kitaplarını, makalelerini ve istatistiklerini içeren çevrimiçi kütüphanedir ve bu kuruluşun analiz ve verilerinin bilgi tabanıdır. Burada yer alan test yöntemlerinden biri de OECD 431 In vitro cilt tahrişi ve korozyon ekranı testleridir.

OECD 431 In Vitro Cilt Tahrişi ve Korozyon Ekranı Testleri

Cilt tahrişi ve korozyonu, belli bir kimyasal maruziyetin ardından, genelde ciltte geri dönüşü olmayan hasar üretimi olarak tanımlanmaktadır. In vitro cilt korozyon testi, cilt aşınmasına neden olan kimyasalları ve karışımları belirlemek ve bazı durumlarda aşındırıcıları kısmen alt kategorilere ayırmak için tasarlanmış olan, in vitro, hayvansal olmayan bir testtir.

Bu test yöntemi, kimyasalların ve karışımların düzenleyici sınıflandırması ve etiketlenmesi için yararlı görülmekte ve test sonuçları bağımsız olarak veya bir kanıt yaklaşımını desteklemek için kullanılmaktadır.

In vivo cilt aşınması tipik olarak hızlı kimyasal kaynaklı hücre hasarından kaynaklanmaktadır. Bu yüzden bu test yöntemi, tek bir topikal olarak uygulanan kimyasal tedaviden sonra yeniden yapılandırılmış insan epidermisi dokularında, negatif kontrol ile tedavi edilen dokulara göre mekanik olarak ilgili hücre canlılığı ölçümü sağlamaktadır.

Ürün geliştirme, ürün yönetimi, aday formülasyon seçimi ve diğer düzenleyici olmayan uygulamaları desteklemek amacı ile bir dizi tahriş ve korozyon tepkisini değerlendirmek için çeşitli başka protokoller de bulunmaktadır.

OECD 431 test kılavuzunda açıklanan test yöntemleri, aşındırıcı kimyasal maddelerin ve karışımların tanımlanmasına izin vermekte ve mevcut diğer bilgiler kullanılarak bir kanıt oluşturmak istendiğinde aşındırıcı olmayan maddelerin ve karışımların tanımlanmasına olanak tanımaktadır. Test protokolü ayrıca ciddi ve daha az şiddetli cilt aşındırıcı maddeler arasındaki ayrımın bir göstergesini sağlamaktadır. Bu test kılavuzu, cilt aşındırıcılığının değerlendirilmesi için canlı hayvanların veya hayvan dokusunun kullanılmasını gerektirmemektedir.

Aşındırıcı malzemeler, belirli maruz kalma sürelerinde hücre canlılığında tanımlanan eşik seviyelerinin altında bir azalma üretme yetenekleri ile tanımlanmaktadır. Renkli kimyasallar, bir HPLC prosedürü kullanılarak da test edilmektedir.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, in vitro cilt tahrişi ve korozyon ekranı test hizmetleri de vermektedir.