Sabunlaşamayan, Sabunlaşmamış ve Sabunlaşmamış Sabunlaşabilen Madde Tayini

Sabunlaşamayan, Sabunlaşmamış ve Sabunlaşmamış Sabunlaşabilen Madde Tayini

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ISO 1067 standardı, bileşik ürünler hariç olmak üzere ticari sabunlardaki sabunlaştırılamayan, sabunlaştırılmamış ve sabunlaştırılmamış, sabunlaştırılabilen maddelerin içeriklerinin belirlenmesine yönelik bir yöntem sunmaktadır. Bu standarda göre, hekzan içinde çözülebilen madde ekstrakte edilmekte ve çıkarılan serbest yağ asitleri potasyum hidroksit çözeltisi ile titre edilmektedir. Bu şekilde nötralize edilen hekzan içinde çözünebilen ürünlerin sabunlaştırılması ve sabunlaştırılamayan maddenin hekzan ile ekstraksiyonu sağlanmış olmaktadır. Bu standardın tam ismi şu şekildedir: ISO 1067: 1974 Sabun analizi - Sabunlaştırılamayan, sabunlaştırılmamış ve sabunlaştırılmamış sabunlaştırılabilir maddenin belirlenmesi.

Sabunlaşamayan, Sabunlaşmamış ve Sabunlaşmamış Sabunlaşabilen Madde Tayini

Söz konusu test yöntemi, serbest yağ asitleri dışındaki, hekzan veya hafif petrolde (sabunlaştırılamayan + sabunlaştırılmamış madde) çözünebilen ve sabunlaştırılabilen (sabunlaştırılmamış sabunlaştırılabilir madde) ürünlerin içeriklerinin belirlenmesinde uygulanmaktadır. Buna karşılık, sterollerle veya uzun zincirli alkollerle zenginleştirilmiş sabunlara veya parfüm içeren sabunlara uygulanmamaktadır.

Bu yöntem şu ilkelere dayanmaktadır:

  • Heksan içinde çözünebilen maddenin ekstraksiyonu ve serbest yağ asitlerinin potasyum hidroksit solüsyonu ile titrasyonu.
  • Bu şekilde nötralize edilen hekzan içinde çözünebilen ürünlerin sabunlaştırılması ve sabunlaştırılamayan maddenin hekzan ile ekstraksiyonu.

Geniş bir teknolojik ekipmana ve yetişmiş ve deneyimli bir kadroya sahip olan ve en modern yöntemleri uygulayan kuruluşumuzda gerçekleştirilen test ve analizlerde, bir yandan ulusal ve uluslararası standartlara, bir yandan da yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmaktadır. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında sabunlaşamayan, sabunlaşmamış ve sabunlaşmamış sabunlaşabilen madde tayini hizmetleri de bulunmaktadır.

WhatsApp