Toplam Serbest Alkalinite Tayini

Toplam Serbest Alkalinite Tayini

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ISO 684 standardı, bileşik ürünler hariç, ticari sabunların toplam serbest alkali içeriğinin belirlenmesine yönelik bir test yöntemi sunmaktadır. Sabun, sülfürik asit ile ayrıştırılabilen katkı maddeleri (örneğin alkali silikatlar ve benzerlerini) içeriyorsa, bu standartta açıklanan yöntem uygulanamaz. Bazı renkli sabunlara da bu yöntem uygulanamaz.

Toplam Serbest Alkalinite Tayini

Söz konusu standardın uygulanmasında toplam serbest alkali miktarı, serbest kostik alkali ve serbest karbonat alkali içeriklerinin toplamıdır. Sonuçlar genellikle, sodyum sabunları için sodyum hidroksit veya potasyum sabunları için potasyum hidroksit olarak kütle yüzdesi olarak ifade edilir. Gram başına mili eşdeğeri olarak da ifade edilebilir.

Bu test yönteminde, numune alkol içinde çözülmekte ve standart aside karşı titre edilmektedir. Bir başka test yönteminde, numune alkol içinde geri akışa tabi tutulmakta ve standart asit ile titre edilmektedir. Her iki durumda da üründe sodyum ve potasyum hidroksit karışımları bulunuyorsa, serbest alkali içeriği kütlece yüzde 2.5’i geçmemelidir.

Esasen pH değeri ürün içindeki hidrojen miktarıdır. Hidrojen miktarı ne kadar yüksekse pH değeri de o kadar yüksektir. pH değerinin yüksek olması, ürünün bazik yani alkali olduğunu ifade eder.

Geniş bir teknolojik ekipmana ve yetişmiş ve deneyimli bir kadroya sahip olan ve en modern yöntemleri uygulayan kuruluşumuzda gerçekleştirilen test ve analizlerde, bir yandan ulusal ve uluslararası standartlara, bir yandan da yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmaktadır. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında toplam toplam serbest alkalinite tayini hizmetleri de bulunmaktadır.

WhatsApp