ASTM D1434-82 Plastik Film ve Kaplamanın Gaz Geçirgenlik Özelliklerinin Belirlenmesi İçin Standart Test Yöntemi

ASTM D1434-82 Plastik Film ve Kaplamanın Gaz Geçirgenlik Özelliklerinin Belirlenmesi İçin Standart Test Yöntemi

Amerikan Test ve Malzeme Kuruluşu (ASTM) tarafından geliştirilen ASTM D1434 standardında, bir gazın film, tabaka, laminatlar ve plastik kaplı kağıtlar veya kumaşlar formundaki plastikler yoluyla kararlı durum iletim hızının belirlenmesine yönelik bir test yöntemi sunulmaktadır.

ASTM D1434-82 Plastik Film ve Kaplamanın Gaz Geçirgenlik Özelliklerinin Belirlenmesi İçin Standart Test Yöntemi

Bu test yöntemi ile şunlar belirlenmektedir:

  • Gaz iletim hızı
  • Geçirgenlik
  • Homojen malzemeler olması durumunda geçirgenlik

ASTM D1434 standardında iki farklı test yöntemi sunulmaktadır:

  • Prosedür M: Manometrik
  • Prosedür V: Hacimsel

Söz konusu standardın tam ismi şu şekildedir: ASTM D1434-82e1 Plastik film ve kaplamaların gaz geçirgenlik özelliklerinin belirlenmesi için standart test yöntemi.

Bu testlerde elde edilen ölçüm değerleri, tek saf gazların film ve kaplama yoluyla gaz iletimi için yarı niceliksel tahminlerini vermektedir. Ambalajlı içeriğin korunması gibi herhangi bir kullanıma yönelik ölçülen değerlerin korelasyonu ise ancak deneyimle belirlenebilir.

Gaz iletim hızı, bu testlerde özel olarak sağlanamayan şu koşullardan etkilenmektedir:

  • Nem içeriği (testler yüzde 0  nem değişimi ile gaz kullanılarak yapılır)
  • Plastikleştirici içeriği
  • Homojen olmama

Bu arada ASTM D1434 standardı, ambalaj uygulamalarında yer alan mühürlerin test edilmesine yönelik herhangi bir prosedür içermemektedir.

Esasen gelişmiş laboratuvarlarda yapılan testlerde, bu standartta yer alan test yöntemleri ile ölçülen geçirgenliklerin, kullanılan yönteme ve ayrıca testi gerçekleştiren laboratuvara güçlü bir bağımlılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Başka herhangi bir test yöntemi, bazen zayıf kalmakta ve malzemeye bağlı olabilmektedir. Test edilen malzemeler genel olarak laboratuvarlar arası kesinliği etkilemektedir. Bunun nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Bu yüzden yöntemin, alıcı ve satıcı arasında anlaşmaya varılan bir kesinlik düzeyinde ölçtüğünü kanıtlamadığı sürece hakem amaçlı kullanılmaması önerilmektedir.

Diğer yandan, gaz iletim hızının birim kalınlık esasına dönüştürülmesini içeren geçirgenlik katsayısının kullanılması, kalınlık-iletim hızı ilişkisi bilinmiyorsa önerilmemektedir. Esasen homojen yapılarda bile termal geçmişteki değişiklikler geçirgenliği etkileyebilir.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, ASTM D1434-82 standardı kapsamında plastik film ve kaplamanın gaz geçirgenlik özelliklerinin belirlenmesi için standart test hizmetleri de vermektedir.