EN 13687 Beton Yapılar - Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler - Test Yöntemleri Isıl Uygunluğun Tayini

EN 13687 Beton Yapılar - Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler - Test Yöntemleri Isıl Uygunluğun Tayini

Bir Avrupa standardı olan EN 13687 standardı, beton yapıların korunması ve onarımı için ürünler ve sistemler ile ilgili termal uyumluluğun belirlenmesine yönelik test yöntemleri sunmaktadır.

EN 13687 Beton Yapılar - Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler - Test Yöntemleri Isıl Uygunluğun Tayini

Bu standart, “Beton yapılar - Koruma ve tamir için mamul ve sistemler - Deney metotları - Isıl uygunluğun tayini” başlığı altında beş bölümden oluşmaktadır:

  • EN 13687-1 Bölüm 1: Buz çözücü tuz daldırma ile donma / çözülme döngüsü
  • EN 13687-2 Bölüm 2: Gök gürültülü sağanak yağış tekrarları (termal şok)
  • EN 13687-3 Bölüm 3: Buz çözücü tuz etkisi olmadan termal döngü
  • EN 13687-4 Bölüm 4: Kuru termal çevrim
  • EN 13687-5 Bölüm 5: Sıcaklık şokuna karşı direnç

EN 13687 standardı, beton yapıların onarımı ve korunması için kullanılan harçlar ve betonlar ve yüzey koruma sistemleri dahil olmak üzere onarım ürünleri ve sistemlerinin termal uyumluluğunu değerlendiren bu beş bölümden oluşmaktadır.

Genel olarak ısı yalıtım levhalarının üzerine, uygulama amacıyla tasarlanan polimerik ve elyaf katkılarla güçlendirilmiş bir ısı yalıtım levhası sıva harcı kullanılmaktadır ve bu harcın EN 13687 standardı kapsamında üretilmesi beklenmektedir. Bu harç esas olarak binaların iç ve dış cephelerinde ısı yalıtım amaçlı olarak uygulanması beklenen levhaların üzerine yüzey sıvası olarak kullanılmaktadır.

Bu yapıştırıcı harç, iç ve dış cephelerde, beton, tuğla, çimento bazlı sıva, gaz beton gibi yüzeylere uygulanan ısı yalıtım levhaların yapıştırılması için kullanılmaktadır. Isı yalıtım levhaları yüzeye kuvvetli şekilde yapışmış, sağlam, temiz ve kuru olmalıdır. Bu levhalar arasında boşluk bırakılmamalı, varsa aynı levha kullanılarak doldurulmalı ve yüzey düzgün hale getirilmelidir.

Duvar içten ısı yalıtımı, bir yüzü alçı levha ile kompozit hale getirilmiş muhtelif ısı yalıtım levhaları ile yapılan bir yalıtım türüdür. Duvarlarda dıştan ısı yalıtım ise, ısı yalıtım levhası içeren sıvalı dış cephe ısı yalıtım sistemleri ile dış duvarlarda ısı yalıtımı yapılmasıdır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, EN 13687 standardı kapsamında beton yapıların koruma ve tamir için mamul ve sistemler ile ilgili test hizmetleri de vermektedir.