EN 13888 Karolar İçin Derz Dolgu Malzemesi - Gerekler, Uygunluk Değerlendirmesi, Sınıflandırma ve Gösteriliş

EN 13888 Karolar İçin Derz Dolgu Malzemesi - Gerekler, Uygunluk Değerlendirmesi, Sınıflandırma ve Gösteriliş

Bir Avrupa standardı olan EN 13888 standardı, fayans için harç gereksinimleri, uygunluğun değerlendirilmesi, sınıflandırma ve adlandırma kriterlerini içermektedir.

EN 13888 Karolar İçin Derz Dolgu Malzemesi - Gerekler, Uygunluk Değerlendirmesi, Sınıflandırma ve Gösteriliş

Bu standart, duvarlarda ve zeminlerde uygulanan iç ve dış karo kurulumları için seramik karo derzlerinin özelliklerini açıklamaktadır. Bu standart, seramik karo derzleri ile ilgili ürünler, çalışma yöntemleri, uygulama özellikleri ve benzeri terminolojiyi sunmaktadır.

EN 13888 standardı, seramik karolar için çimento esaslı ve reaksiyon reçineli harçlar için performans gerekliliklerini açıklamaktadır. Seramik karoların tasarımı ve montajı için kriterler veya tavsiyeler içermemektedir. Seramik karo derzleri, bu malzemeleri olumsuz etkilemeyen doğal ve aglomere taşlar gibi diğer karo türleri için de kullanılmaktadır.

EN 13888 standardında tanımlanan yapı ürünlerinin özellikleri, tasarlandıkları, monte edildikleri veya kuruldukları işlerden kaynaklanan normal gerilmelerin uygun şekilde karşılandığını dikkate almaktadır. Bazı özellikler, alt tabakanın tipini ve derzlerin iklim ve çevre koşulları gibi etkenlerin bozucu etkilerine dayanması gerektiğini hesaba katmaktadır.

Fayans dolgularının birçok özelliği genel olarak kullanılan bağlayıcıların türüne göre belirlenmektedir. Fayans harçları, bağlayıcı maddelerin kimyasal yapısına bağlı olarak farklı tiplerde tanımlanmaktadır. Farklı tipler, uygulama özellikleri ve son performans açısından belli özelliklere sahiptir.

Karakteristikler ile kuru veya nemli koşullar, sıcak iklim ve hızlı priz gibi çalışma koşulları arasındaki ilişki bu standartta kapsanmamaktadır. İşletmeler, şantiyenin mekanik, termal ve kimyasal etkiler bakımından durumunu değerlendirmek ve olası tüm riskleri göz önünde bulundurarak uygun ürünü seçmek zorundadır.

EN 13888 standardı çerçevesinde (karolar için derz dolgu) malzemesi iki tür olmaktadır:

  • Seramik karo harcı, her tür seramik karo arasındaki derzleri doldurmak için kullanılacak uygun herhangi bir ürün
  • Çimento esaslı harç, hidrolik bağlayıcı maddeler, agregalar, inorganik ve organik katkı maddeleri karışımı

Harç, kullanımdan hemen önce sadece su veya sıvı katkı ile karıştırılmalıdır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, EN 13888 standardı kapsamında karolar için derz dolgu malzemesi için gerekler, uygunluk değerlendirmesi, sınıflandırma ve gösterilişine yönelik hizmetler de vermektedir.