EN 998-1 Kagir Harcı - Özellikler - Kaba ve İnce Sıva Harcı

EN 998-1 Kagir Harcı - Özellikler - Kaba ve İnce Sıva Harcı

Bir Avrupa standardı olan EN 998-1 standardı, duvar harcı için şartname kapsamında kaba ve ince sıva harcına yönelik test yöntemleri sunmaktadır.

EN 998-1 Kagir Harcı - Özellikler - Kaba ve İnce Sıva Harcı

Bu standart, duvarlarda, tavanlarda, kolonlarda ve bölmelerde harici ve dahili (sıva) kullanım için inorganik bağlayıcılara dayalı fabrika yapımı sıva harçlarına uygulanmaktadır ve tanımları ve son performans gereksinimlerini kapsamaktadır.

EN 998-1 standardı, ürünün performansının sabitliğini değerlendirmekte ve doğrulanmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda bu standart kapsamına giren ürünler için işaretleme gerekliliğini içermektedir. Ancak kalsiyum sülfat bağlayıcının ana aktif bağlayıcı madde olduğu harçları kapsamamaktadır.

Bu tür bağlayıcı, hava kireci ile birlikte ilave bağlayıcı olarak kullanılmaktadır. Hava kireci ana aktif bağlayıcı bileşen ise, sıva harcı bu standart kapsamına girer. Kalsiyum sülfat bağlayıcı ana aktif bağlayıcı bileşen ise harç, EN 13279 standardı kapsamındadır (EN 13279 Yapı ve sıva alçıları).

Bu standart kapsamında ele alınmayan diğer ürünler ise şunlardır: özel yangına dayanıklı ve akustik harçlar, düzleştirme veya düzeltme malzemeleri, boyalar, kaplamalar, ince katmanlı organik sıvalar ve örneğin alçı levhalar benzeri prefabrik üniteler gibi yapı elemanlarının yapısal onarım ve yüzey işlemleri için harçlar.

Ürün özellikleri EN 998-1 standardında şu başlıklarla düzenlenmiştir:

1. Genel

 • Taze harcın özellikleri
 • İşlenebilir ömür
 • Hava içeriği

2. Sertleşmiş harcın özellikleri

 • Genel
 • Dayanıklılık
 • Yangına tepki
 • Tehlikeli maddeler

3. Harcın yerinde karıştırılması

Diğer yandan performans sabitliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması, bu standartta şu başlıklarla düzenlenmiştir:

1. Genel

2. Ürün tipi belirleme

 • Genel
 • Örnekleme
 • Referans testi
 • Ürün tipi belirlemenin tekrarı
 • Kayıt
 • Test yöntemlerinin uygulanması

3. Fabrika üretim kontrolü

 • Genel
 • Proses kontrolü
 • Bitmiş ürün uygunluğu
 • İstatistiksel teknikler
 • İzlenebilirlik - Ürünlerin işaretlenmesi ve stok kontrolü
 • Uygun olmayan ürünler

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, EN 998-1 standardı kapsamında kagir yapıların özellikleri ve kaba ve ince sıva harcı test hizmetleri de vermektedir.