ISO 15105-1 Plastikler - Film ve Kaplama - Gaz İletim Hızının Tayini - Diferansiyel Basınç Yöntemleri

ISO 15105-1 Plastikler - Film ve Kaplama - Gaz İletim Hızının Tayini - Diferansiyel Basınç Yöntemleri

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ISO 15105-1 standardında, bir diferansiyel basınç altında tek katmanlı plastik film veya levha ve çok katmanlı yapıların gaz iletim hızının belirlenmesine yönelik iki test yöntemi sunulmaktadır.

ISO 15105-1 Plastikler - Film ve Kaplama - Gaz İletim Hızının Tayini - Diferansiyel Basınç Yöntemleri

Bu standart çerçevesinde, bir test numunesinden sızan gaz miktarını ölçmek için, birinci yöntemde bir basınç sensörü kullanılırken, diğer yöntemde bir gaz kromatografı kullanılmaktadır.

Esasen ISO 15105 standardı “Plastikler - Film ve kaplama - Gaz iletim hızının belirlenmesi” başlığı altında iki bölümden oluşmaktadır:

  • ISO 15105-1 Bölüm 1: Diferansiyel basınç yöntemleri
  • ISO 15105-2 Bölüm 2: Eşit basınç yöntemi

Bu standartta sözü edilen gaz iletim hızı, bir malzemenin iki tarafı arasındaki birim kısmi basınç farkı altında, birim alan ve birim zamanda plastik bir malzemeden geçen gaz hacmini ifade etmektedir. Kullanılan gaz oksijen ise, elde edilen değer oksijen iletim hızı olmaktadır.

Yine bu standartta sözü edilen gaz geçirgenliği ya da gaz geçirgenlik katsayısı, bir malzemenin iki tarafı arasındaki birim kısmi basınç farkı altında birim kalınlıktaki plastik bir malzemeden birim alan ve birim zamanda geçen gaz hacmi ifade edilmektedir. Burada elde edilen değer, polimerik bir malzemenin fiziksel bir özelliğidir, ancak buna rağmen polimerin yönlendirilmesini ve kristal yapısını etkileyen film hazırlama farklılıkları, geçirgenlik özellikleri üzerinde etkili olmaktadır.

Kısaca gaz geçirgenlik test yöntemleri, diferansiyel basınç yöntemine dayanır ve farklı sıcaklıklarda plastik filmlerin, kompozit filmlerin, yüksek bariyer malzemelerinin, levhaların ve metal folyoların gaz iletim hızının belirlenmesinde, aynı zamanda çözünürlük katsayısı, difüzyon katsayısı ve geçirgenlik katsayısının belirlenmesinde profesyonel olarak uygulanmaktadır.

Bu evrensel test yöntemi, diferansiyel basınç altında filmler, levhalar, laminatlar, birlikte ekstrüde edilmiş veya kaplanmış malzemeler gibi düz plastik malzemelerden gaz iletim hızını belirlemek için hemen hemen tüm gaz türlerine uygulanmaktadır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, ISO 15105-1 standardı kapsamında plastikler film ve kaplamalarda gaz iletim hızının tayinine yönelik diferansiyel basınç test hizmetleri de vermektedir.