Fiziksel ve Kimyasal Karakterizasyon Testleri

Fiziksel ve Kimyasal Karakterizasyon Testleri

Biyomalzemelerin fizikokimyasal özellikleri (fiziksel ve kimyasal karakterizasyonları), hücrelerle etkileşimleri üzerinde büyük bir etkiye sahiptir, ayrıca malzemelerin in vivo performansı üzerinde önemli bir rol oynar.

Fiziksel ve Kimyasal Karakterizasyon Testleri

Fiziksel karakterizasyonları, yani malzemelerin iç mikroyapısal özellikleri, parçacıkların şeklini ve boyutunu, gözenekliliği, yoğunluğu ve yüzey alanını içerir. Kimyasal karakterizasyonları ise, kimyasal bileşimin belirlenmesini ve elementlerin biyomateryal içindeki dağılımını içerir.

Son yıllarda hem malzemeleri görüntülemeye ve analiz etmeye yönelik araçlarda yenilikler yaşanmakta he de elde edilen sonuçların toplanması ve işlenmesinde ilerlemeler kaydedilmektedir.

Fiziksel karakterizasyonları belirlemede uygulanan, optik ve elektron mikroskobu dahil olmak üzere farklı mikroskobik teknikler, atomik ölçekten mikro ölçeğe ve makro ölçeğe kadar bilgi sağlamaktadır. Taramalı prob mikroskobu ve atomik kuvvet mikroskobu gibi özel mikroskobik teknikler için özel örnekler de kullanılır. Mikroskobik teknikler kullanılarak yüzey karakterizasyonu yapılmaktadır. Ancak mikroskobik teknikler tarafından takip edilen faz analizi teknikleri, X-ışını kırınımına dayalı olarak tartışmalı bir konudur.

Kimyasal karakterizasyonları belirlemek için yapılan analizlerde kızılötesi (IR) tabanlı spektroskopik karakterizasyon cihazları kullanılmaktadır. Özellikle boyut, şekil, gözeneklilik, yüzey alanı ve yüzey enerjisi karakterizasyonu bu teknikle tespit edilmektedir. Ayrıca dinamik ışık saçılımı (DLS) ile parçacık boyutu analizi yapılmaktadır. Yüzey enerjisi için temas açısı ölçümü, gözenek yapılarının analizi için cıva intrüzyon porozimetresi ve yüzey alanı analizi için gaz adsorpsiyon ölçümleri uygulanmaktadır.

Diğer taraftan membranların fiziksel ve kimyasal karakterizasyonu, yani morfoloji, kalınlık, tane boyutu ve yüzey veya tane sınırı kirliliğinin türleri ve miktarları açısından çok önemlidir. Bu özellikler, membranın performansını etkileyebilir. Bu nedenle, bu tür analizlerle elde edilen bilgiler, üretim sırasında membran performansını iyileştirmek için kullanılır. Analizlerde en yaygın kullanılan tekniklerden bazıları taramalı elektron mikroskobu, atomik kuvvet mikroskopisi, X-ışını kırınımı tekniği, enerji dağılımlı X-ışını analizi, agar-elektron spektroskopisi ve termal desorpsiyon spektroskopisidir. Ayrıca gaz geçirgenliği membranın kalınlığına bağlı olduğu için, karakterize edilmesi gereken önemli bir parametredir.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, fiziksel ve kimyasal karakterizasyon hizmetleri de vermektedir.

WhatsApp