Genotoksisite Biyouyumluluk Testleri

Genotoksisite Biyouyumluluk Testleri

Genotoksisite, DNA için toksik (zarar verici) anlamına gelir. Genotoksik maddeler doğrudan DNA’ya bağlanabilir veya DNA replikasyonunda yer alan enzimleri etkileyerek dolaylı olarak DNA hasarına yol açarak kanser veya doğum kusurlarına (kalıtsal hasar) neden olan veya olmayan mutasyonlara neden olabilir.

Genotoksisite Biyouyumluluk Testleri

Genotoksinler, DNA ile etkileşerek mutasyonlara neden olan ve yapısına zarar veren ve kansere yol açabilen ajanlardır. Ekleme, silme, çoğaltma, halka oluşturma ve benzer yollardan kromozomal yapıyı değiştirerek hareket ederler. Mutasyonlar, kansere kadar çok çeşitli hastalıklara yol açabilir. Bunun neden olabileceği olası zararlardan kaçınmak için genotoksisite çalışmalarının yapılması çok önemlidir. Genotoksisite testleri, bir ilacın veya başka bir maddenin mutasyon ve genotoksisiteye neden olma potansiyeline sahip olup olmadığını belirlemek için yapılır. Bu şekilde daha ilaç geliştirilirken olası tehlikeler belirlenir. Genotoksik ajanların tanımlanması, mutasyon ve genotoksisitenin mekanizmasını anlamaya yardımcı olur ve böylece bu tür mutasyon ve genotoksisite sıklığını daha iyi önlemenin yolunu açar.

Genotoksisiteyi saptamak için en yaygın uygulanan yöntemler arasında bakteriyel Ames testi, hücrelerde DNA iplik kopması ölçümleri (örneğin kuyruklu yıldız testi, alkalin çözme ve hidroksiapatit kromatografisi, alkalin elüsyon) ve sitogenetik testler (floresan kullanımı dahil olmak üzere mikronükleus ve kromozomal sapma testleri) bulunmaktadır. Bu testler hem ekonomiktir hem de yüksek istatistiksel güce sahiptir, çoğaltılabilir ve çok çeşitli genotoksik son noktaları tespit etme kabiliyetine sahiptir.

Genotoksik karsinojenler, mutasyonların indüklenmesi yoluyla kanserojenlik gösteren kimyasallardır. DNA etkileşim özellikleri nedeniyle, güvenli bir maruz kalma eşiği veya dozu bulunmamaktadır. Genotoksik kanserojenler, çok düşük dozlarda dahi insanlar için kanser riski oluşturabilirler. Buna karşılık, hormonal etkiler, sitotoksisite, hücre proliferasyonu veya epigenetik değişiklikler gibi mutasyonlar dışındaki mekanizmalar yoluyla kanseri indükleyen genotoksik olmayan karsinojenler güvenli bir maruz kalma eşiğine sahiptir.

Genotoksisite testleri, iki kanserojen sınıfını ayırt etmek için önemli bir yöntemdir. Bununla birlikte, bazı kanserojenlerin in vitro bakteriyel mutasyon deneylerinde negatif sonuçlar, ancak in vivo transgenik kemirgen gen mutasyonu deneyinde pozitif sonuçlar alınmaktadır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, genotoksisite test hizmetleri de vermektedir.

WhatsApp