Basınç Kaybı Testleri

Proses Güvenliği ve Kimyasal Güvenlik Testleri

Basınç Kaybı Testleri

Basınç düşüşü veya basınç kaybı, sıvı taşıyan bir ağda iki nokta arasındaki toplam basınç farkıdır. Bir sıvı malzeme bir boru sisteminin bir ucundan girip diğer ucundan ayrıldığında, basınç düşüşü veya basınç kaybı meydana gelir.

Basınç Kaybı Testleri

Proses boru sistemleri, basınç düşüşü olarak bilinen bir olguya tabidir. Basınç düşüşü, akışkanların boru bileşenlerine ve bir boru sisteminin iç duvarlarına sürtünmesinden kaynaklanır. Belirli bir sistem için, akışkan türü, akış hızı, boru düzeni ve boru çapı gibi özellikleri, pompalar gibi sistem bileşeni özellikleri ve daha fazlasını kullanan mühendislik modelleri ile hesaplanmaktadır.

Basınç kaybı kendi başına mutlaka kötü değildir. Belirli bir boru hattında bunun nasıl hesaplanacağını anlamak, bir sistemin uygun şekilde tasarlanmasına ve boru çapı, pompa özellikleri ve kullanılacak valf türleri gibi değişkenlerin belirlenmesine olanak tanır. Ancak belirli bir kurulum için iyi anlaşılmadığında basınç kaybı olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Bir sistemde aşırı basınç kaybı varsa, çalışma sıvısı sıcaklıkları yükselir ve artan enerji tüketimi nedeniyle sistem pompalarının daha fazla çalışması gerekir. Basınç düşüşleri ayrıca sistemin genel basıncını artırabilir, bileşenler üzerindeki aşınmayı artırabilir ve potansiyel olarak tehlikeli aşırı basınç koşulları ortaya çıkarabilir. Ayrıca aşırı basınç kaybı, yetersiz çalışma basınçları yüzünden bazı boru sistemi bileşenlerini çalışmaz hale getirebilir.

Genel olarak basınç düşüşünü anlamak, sistemdeki pompaların ve motorların boyutunu ve belirli bir ürün tipini bir boru hattında hareket ettirmek için gereken proses boru çapını belirlemeye olanak tanır. Hattaki basınç kaybı ne kadar yüksek olursa, istenen proses akışını sürdürmek için tüketilen enerji miktarı o kadar yüksek olur ve daha yüksek güçlü bir motor gerektirir. Buna karşılık bir boru sistemindeki basınç kaybı ne kadar düşükse, o kadar az enerji tüketilir ve bu da daha düşük güçlü bir motor kullanma potansiyeli sağlar. Basınç kaybı ayrıca genel sistem basınç yüksekliği gereksinimlerini de belirler.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, basınç kaybı test hizmetleri de vermektedir.

WhatsApp