Buharlaşma Hızı Testleri

Proses Güvenliği ve Kimyasal Güvenlik Testleri

Buharlaşma Hızı Testleri

Suyun sıcaklığına, hava sıcaklığına, hava nemine ve su yüzeyinin üzerindeki hava hızına bağlı olarak bir su yüzeyinden suyun buharlaşması olayına buharlaşma denmektedir. Buharlaşma hızı ise, bir malzemenin buharlaştığı hız olarak bilinir.

Buharlaşma Hızı Testleri

Buharlaşma hızı, kimyasalların ve diğer maddelerin sağlık ve yangın tehlikesi niteliklerinin değerlendirilmesinde önemli bir faktördür. Burada hızlı buharlaşma oranı, genellikle yüksek sağlık, yangın veya patlama riskini göstermektedir. Yüksek buharlaşma hızına sahip bir madde, hızla patlayıcı olabilen veya çalışanlar tarafından solunabilen bir buhar oluşturmaktadır. Aseton, heksan gibi maddeler hızlı buharlaşan maddelerdir. Etil alkol orta buharlaşma hızına sahiptir. Su, mineral alkol veya ksilen ise yavaş buharlaşan maddelerdir.

Buharlaşma oranı esas olarak buharlaşan sıvının hacmini yansıtır. Buharlaşma hızı hesaplanırken, buharlaşan sıvının hacmi, buharlaşması için geçen süreye bölünür.

Su ve diğer sıvılar farklı oranlarda buharlaşır. Bu oranlar, havaya maruz kalan sıvının sıcaklık, nem, hava akışı ve yüzey alanından etkilenir. Bir sıvının buharlaşma hızı koşullara göre değişebilir. Farklı sıvıların buharlaşma hızları birbirine göre kararlıdır. Örneğin, aynı miktarda etanol ve su aynı açık kaplarda tutulursa ve aynı çevresel koşullara maruz bırakılırsa, etanol her zaman daha hızlı buharlaşır.

Kısaca kimyada buharlaşma hızı, bir test çözücüsünü buharlaştırmak için gereken sürenin, aynı koşullar altında referans çözücüyü buharlaştırmak için gereken süreye oranıdır. Sonuçlar, belirli bir zaman çerçevesinde buharlaşma yüzdesi, belirli bir miktarın buharlaşma süresi veya nispi bir oran olarak ifade edilmektedir. Nisbi oran en yaygın olanıdır.

Buharlaşma oranları genellikle kaynama noktası ile ters bir ilişkiye sahiptir, yani kaynama noktası ne kadar yüksek olursa, buharlaşma hızı o kadar düşük olur.

Buharlaşmayı etkileyen faktörler şunlardır:

  • Sıcaklık arttıkça buharlaşma hızı da artar. Sıcaklık ve buharlaşma hızı birbiriyle orantılıdır.
  • Yüzey alanı arttıkça buharlaşma hızı artar. Yüzey alanı ve buharlaşma hızı birbiriyle orantılıdır.
  • Nem arttıkça buharlaşma hızı azalır. Nem ve buharlaşma hızı birbiriyle ters orantılıdır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, buharlaşma hızı testi hizmetleri de vermektedir.

WhatsApp