EN 717-1 Ahşap Esaslı Paneller - Formaldehit Salınımının Tayini - Bölüm 1: Oda Yöntemiyle Formaldehit Emisyonu

EN 717-1 Ahşap Esaslı Paneller - Formaldehit Salınımının Tayini - Bölüm 1: Oda Yöntemiyle Formaldehit Emisyonu

Bir Avrupa standardı olan EN 717-1 standardında, gerçek hayattaki tipik koşullarla ilgili, tanımlanmış koşullar altında bir iklim odasındaki kararlı durum konsantrasyonu açısından ahşap esaslı panellerden formaldehit emisyonunun belirlenmesine yönelik bir test yöntemi sunulmaktadır. Bu test yönteminde test odaları için üç farklı seçenek söz konusudur. Bu oda yöntemi, matematiksel modellerin kullanılması ile pratikte çeşitli koşullar altında formaldehit konsantrasyonlarının tahminine de uygulanmaktadır. Bu standart, ahşap esaslı paneller dışındaki ürünlerin formaldehit emisyonlarının test edilmesi için de kullanılmaktadır.

EN 717-1 Ahşap Esaslı Paneller - Formaldehit Salınımının Tayini - Bölüm 1: Oda Yöntemiyle Formaldehit Emisyonu

Testler sırasında yüzey alanı bilinen test parçaları, sıcaklık, bağıl nem, hava hızı ve değişim hızının belirlenen değerlerde kontrol edildiği bir odaya yerleştirilir. Test parçalarından yayılan formaldehit, odadaki hava ile karışır. Odadaki hava periyodik olarak örneklenir. Formaldehit konsantrasyonu, formaldehiti emen su içeren gaz yıkama şişelerinden hava çekilerek belirlenir. Oda atmosferindeki formaldehit konsantrasyonu, gaz yıkama şişelerindeki sudaki konsantrasyondan ve numune alınan havanın hacminden hesaplanır ve metreküp başına miligram olarak ifade edilir. Odadaki formaldehit konsantrasyonu sabit bir duruma ulaşana kadar numune almaya periyodik olarak devam edilir. Sıcaklık, bağıl nem, yükleme faktörü ve hava değişim hızının oda atmosferindeki formaldehit konsantrasyonu üzerindeki etkileri hesaplamalarla bulunmaktadır.

Formaldehit kanserojen olarak kabul edilen bir kimyasal bileşiktir ve çeşitli ahşap esaslı panellerden yayılmaktadır. En basit aldehit olan formaldehit renksizdir ve ortam sıcaklığında gaz fazında saptanabilir. Esas olarak endüstriyel reçineler, yapıştırıcılar ve kaplamaların üretiminde kullanılır. 2016 yılından beri kanserojen olarak sınıflandırılmaktadır. Formaldehit, ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde hem maruz kalma hem de toksisite açısından en riskli kimyasallardan biri olarak görülmektedir.

Bugüne kadar ahşap panellerden formaldehit salınımını değerlendirmek için sıklıkla kullanılan şişe yöntemi, emisyon test odalarında ölçülen seviyelere uygunluk bakımından oldukça zayıftır. Bu nedenle emisyon test odalarının kullanılması gittikçe yaygınlaşmaktadır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, EN 717-1 standardı kapsamında, ahşap esaslı panellerde formaldehit salınımının tayinine yönelik test hizmetleri de vermektedir.

WhatsApp