Kimyasal Reaksiyon Tehlike Testi

Kimyasal Reaksiyon Tehlike Testi

Kaçak ekzotermik kimyasal reaksiyonların sonuçları yıkıcı olabilir. Bhopal ve Seveso'daki kaçak reaksiyonlar, bu tür olayların yarattığı kalıcı izlenimi ve dahil olan işletme şirketlerinin itibarı üzerindeki silinmez lekeyi vurgulamaya hizmet eder. Herhangi bir imalat işlemiyle çalışırken, çalışmasıyla ilişkili tehlikeleri belirlemek her zaman gereklidir.

Kimyasal Reaksiyon Tehlike Testi

Herhangi bir imalat işlemiyle çalışırken, çalışmasıyla ilişkili tehlikeleri tanımlamak her zaman gereklidir. Kimyasal reaksiyonların ve malzeme reaktivitesinin anlaşılması, üretim proseslerinde ekzotermik kimyasal proseslerin bol olması nedeniyle güvenli işlemenin kritik bir unsurudur. Bu reaksiyonlar genellikle üstlendiğimiz dönüşümün doğasında vardır (örneğin, stirenin polistirene dönüşümü) - diğer durumlarda bunlar, işleme planımızın bir parçası olmayan istenmeyen reaksiyonlar olabilir (örneğin, kontaminasyon veya aşırı sıcaklık nedeniyle bir malzemenin ayrışması maruziyet).

Hem amaçlanan hem de daha önemlisi istenmeyen ekzotermik reaksiyonların tanımlanması, değerlendirilmesi ve karakterizasyonu, kimyasal bir prosesin güvenli bir şekilde büyütülmesini ve çalışmasını sağlamak için kritik öneme sahiptir. Bu genellikle reaksiyon tehlikelerini ve termal olarak dengesiz maddeleri öngörülebilir çoğu bitki durumuna göre değerlendirmek için bir stratejinin kullanılmasını içerir. Önleyici metodolojimizle kimyasal süreçleri daha fazla güvenlik ve kalite ile çalıştırmanıza yardımcı oluyoruz.

EUROLAB'ın Kimyasal Reaksiyon Tehlike Testi avantajları

  • En gelişmiş laboratuvar teknolojisi
  • Kimyasal proses geliştirme ve optimizasyon alanında kapsamlı deneyim
  • Kimyasal reaksiyon tehlikelerini değerlendiren uygun maliyetli mekanizma
  • Eski süreçlere taze, pratik yaklaşım

Termal olarak kararsız maddeler ve karışımlar dahil olmak üzere ekzotermik kimyasal reaksiyonları işlerken tehlikenin basınç oluşumundan kaynaklandığına dikkat edilmelidir. Basınç kapalı bir kapta (veya yetersiz havalandırmalı kapta) aşağıdakilerden üretilebilir:

  • Kalıcı gaz üretimi, örneğin istenen işlemden veya beklenmedik bir olaydan azot, karbondioksit vb. Üretilmesi.
  • Muhtemelen ekzotermik bir reaksiyondan veya bir işlem başarısızlık durumundan kaynaklanan, dolayısıyla bir karışımı kaynama noktasının üzerine yükselten, ısınmadan kaynaklanan buhar basıncı etkileri.

Teknik bir gözden geçirmeyle başlayarak, kimyasal reaksiyon tehlikesi testimiz mevcut süreçleri stoklar ve yenilerini geliştirir. Uzmanlık kabiliyetlerimiz tarama değerlendirmesi, adyabatik Dewar kalorimetrisi, Mettler RC1 kullanarak reaksiyon kalorimetresi, Hızlandırılmış Hız Kalorimetrisi (ARC), Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC), Havalandırma Boyutlandırma Paketi 2 (VSP2 ™) ve Carius'u içerir. gaz analizi ile tüp.

Neden EUROLAB? 

Reaktif kimyasal testleri değerli kılmak için uzmanlık uzmanlığı, deneyim ve son teknoloji laboratuvar olanakları sunuyoruz.
Proses güvenliği konusunda uzmanız ve reflü ve yüksek basınç altında laboratuvar reaksiyon çalışmaları, faktöriyel deney tasarımları ve testler yapmaktayız.

İnsan hayatını, toplumu ve şirketi korumaya kararlıyız ve bu odağı süreç değişikliklerinin güvenlik ve çevre üzerindeki etkilerini değerlendirmek için kullanıyoruz. Çözümleri ihtiyaçlarınıza uyarlar ve süreçlerinizi iyileştirmek için pratik ve ekonomik önerilerde bulunuruz.

Bu basınç oluşturma modları, arzu edilen reaksiyon, önemli bir yan reaksiyon veya ikincil bir ayrışma reaksiyonundan kaynaklanabilir. Basınç üretiminin nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi, güvenliği sağlamak için kritik öneme sahiptir.

Tarama Değerlendirmesi
CHETAH programı (Kimyasal Termodinamik ve Enerji Salımı Değerlendirmesi için ASTM programı) hem termokimyasal özellikleri hem de saf kimyasal, kimyasal karışım veya kimyasal reaksiyon ile ilişkili bazı “reaktif kimyasal tehlikeleri” tahmin etmek için eşsiz bir araçtır. CHETAH, malzemeleri şiddet ile ayrışma yetenekleri, reaksiyon veya yanma ısılarını tahmin etmek ve daha düşük yanıcı limitleri tahmin etmek için sınıflandırmak için yararlıdır.

Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC)
DSC, birkaç miligramlık küçük numuneler kullanılarak termal analiz için bir yöntemdir (mikro-termal analiz). DSC, sadece birkaç miligram madde kullanarak mikro ölçekte çalıştığı için, aşırı koşullar altında yüksek derecede ekzotermik süreçleri herhangi bir risk olmaksızın araştırmak mümkündür. DSC'de kullanılan nispeten küçük numune miktarları, numune içinde yeterli sıcaklık homojenliğini sağlar ve böylece yüksek ısı çıktıları bile niceliksel olarak ölçülebilir. Ek olarak, tarama modundaki bir deneyin süresi sadece birkaç saattir, bu da DSC tekniğini tarama amaçları için çok hızlı ve güçlü bir yöntem haline getirir.

Son Gaz Analizli Carius Tüpü
Carius tüpü, ekzotermik aktivite ve gaz üretimi aramak için termal kararlılık taraması için bir tarama aracıdır. Carius tüp tarama testleri, başlangıç ​​sıcaklıkları gibi ekzotermik aktiviteyi tespit edebilir, kalıcı gaz üretiminin başlaması gibi basınç etkilerini belirleyebilir ve sonuç olarak test sırasında üretilen gaz miktarını ayırt edebilir. Üretilen kalıcı gazlar GC-MS ve GC-FID gibi çeşitli analitik tekniklerle analiz edilebilir.

Hızlanma Hızı Kalorimetresi (ARC)
ARC, sınırlı bir adyabatik ortamda herhangi bir ekzotermik reaksiyonun zaman, sıcaklık ve basınç ilişkilerini deneysel olarak belirlemeye yardımcı olan otomatik bir laboratuvar cihazıdır. ARC tarafından üretilen veriler, reaktif kimyasalların termal ve basınç tehlikesi potansiyellerinin değerlendirilmesine uygulanabilir ve DIERS teknolojisini kullanan acil durum tahliye sistemi tasarımları da dahil olmak üzere bitki koruma önlemlerinin belirlenmesinde kullanılabilir.

Reaksiyon Kalorimetrisi (Mettler RC1)
Mettler RC1 reaksiyon kalorimetresi, ısı ve kütle akışlarını dengeleyen bilgisayar kontrollü bir laboratuvar reaktördür. İstenen reaksiyonların termal özelliklerini incelemek ve güvenli proses performansı sağlamak için mükemmel bir araçtır. RC1 verileri reaksiyon enerjisi, özgül ısı, adyabatik sıcaklık artışları ve ısı transfer katsayıları gibi bilgiler sağlar. RC1, sıcaklık, dozlama, karıştırma, konsantrasyon ve katalizör gibi değişen proses parametrelerine ilişkin kimyasal proseslerin davranışını inceleyerek proses geliştirme ve optimizasyon için kullanılabilir.

Adyabatik Basınçlı Dewar Kalorimetre
Bu cihaz, bitki ölçeğinde kontrolden çıkma reaksiyonlarının doğrudan laboratuvarda simüle edilmesini sağlar. Buna ek olarak, Dewar kalorimetre, 25 m3'e kadar reaktörlerin doğrudan simülasyonunu sağlar, son derece hassas test verileri ve çok fazlı reaksiyon karışımlarının doğru temsilini sağlar, parti, yarı parti veya gazlı parti çalıştırabilir ve birleştirmek için oldukça ekonomik bir çözümdür süreç güvenliği ve geliştirme çalışmaları. Bir Dewar deneyinin verileri, DIERS teknolojisini kullanan acil durum tahliye sistemi tasarımları dahil olmak üzere bitki koruma önlemlerini belirlemek için kullanılabilir.

Havalandırma Boyutlandırma Paketi 2 (VSP2 ™)
Havalandırma Boyutlandırma Paketi ilk olarak 1980'lerin ortalarındaki DIERS projesi sırasında kaçak ekzotermik reaksiyonlar ve ayrışma üzerine havalandırma boyutlandırma hesaplamaları için veri toplamak amacıyla geliştirilmiştir; daha sonra VSP2 ™ olarak ticarileştirildi. Yüksek basınçlara dayanmak için daha kalın duvar test hücreleri kullanan Adiabatic Dewar ve ARC sistemlerinin aksine, 120 cm3 VSP2 ™ test hücreleri daha düşük bir phi faktörü ile ince duvarlıdır. Bu birim, dünyadaki en iyi bilinen adyabatik kalorimetrelerden biridir ve özellikle kaçak reaksiyonların incelenmesi için ABD'de popülerdir.

EUROLAB, konusunda son derece uzman ekibiyle ve uluslararası akredite laboratuvarlarıyla birlikte, Kimyasal Reaksiyon Tehlike Testi kapsamında tüm test, analiz, ölçüm, değerlendirme ve rapor oluşturma hizmetlerini eksiksiz ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirir.

WhatsApp