OECD 403 Akut Soluma Toksisitesi

OECD 403 Akut Soluma Toksisitesi

Bu test yöntemi, soluma yoluyla bir test nesnesine (örenğin gaz, buhar veya aerosol/parçacıklı test nesnesine) kısa süreli maruziyetten kaynaklanan sağlık tehlikeleri hakkında bilgi sağlamaktadır.

OECD 403 Akut Soluma Toksisitesi

OECD 403 test yönergesinde iki çalışma tanımlanmaktadır:

  • Geleneksel bir LC50 protokolü
  • Konsantrasyon x Zaman protokolü

Bu test protokolleri bir medyan öldürücü konsantrasyonu (LC50), öldürücü olmayan eşik konsantrasyonu (LC01) ve eğimi tahmin etmek ve olası cinsiyet duyarlılığını belirlemek için kullanılabilir.

OECD 403 test kılavuzu, kimyasalların sınıflandırılması ve etiketlenmesi için küresel uyumlaştırılmış sisteme göre, nicel risk değerlendirmesi ve sınıflandırmasına olanak tanıyan test yöntemleri sağlamaktadır.

Geleneksel LC50 protokolünde, hayvanlar, genellikle 4 saatlik önceden belirlenmiş bir süre boyunca, en azından bir sınır konsantrasyona veya üç konsantrasyona maruz bırakılmaktadır. Genellikle her konsantrasyon için 10 hayvan kullanılmalıdır.

Konsantrasyon x Zaman protokolünde, hayvanlar birden fazla zaman süresi boyunca bir sınır konsantrasyona veya bir dizi konsantrasyona maruz bırakılmaktadır. Genellikle konsantrasyon x zaman aralığı başına 2 hayvan kullanılır. Hayvanlar en az 14 gün boyunca gözlemlenmelidir. Çalışma, tartım dahil ölçümleri, günlük ve ayrıntılı gözlemleri ve ayrıca brüt otopsiyi içermektedir.

Can çekişen hayvanlar veya bariz bir şekilde acı çeken veya şiddetli ve kalıcı sıkıntı belirtileri gösteren hayvanlar, insanca koşullarda öldürülmeli ve test sonucunun yorumlanmasında, testte ölen hayvanlarla aynı şekilde dikkate alınmalıdır. Can çekişen veya ciddi şekilde acı çeken hayvanları öldürme kararının alınmasına ilişkin kriterler ve öngörülebilir veya yaklaşan ölümün tanınmasına ilişkin rehberlik, 19 nolu OECD kılavuz belgesinin konusudur.

Testlerde yaygın olarak sağlıklı genç yetişkin sıcamlar kullanılmaktadır. Diğer türler kullanılıyorsa gerekçesi belirtilmelidir. Maruziyet gününde, hayvanlar 8 ila 12 haftalık genç yetişkinler olmalı ve vücut ağırlıkları, daha önce maruz kalan aynı yaştaki hayvanların her bir cinsiyeti için ortalama ağırlığın artı/eksi yüzde 20’si dahilinde olmalıdır. Hayvanlar, laboratuvar koşullarına uyum sağlamak için testin başlamasından en az 5 gün önce kafeslerinde tutulur.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, OECD 403 test kılavuzu kapsamında, akut soluma toksisitesi test hizmetleri de vermektedir.

WhatsApp