Pirolitik Yağ Analizi

Proses Güvenliği ve Kimyasal Güvenlik Testleri

Pirolitik Yağ Analizi

Pirolitik yağ ya da piroliz yağı, atık lastik ve plastik pirolizinin son ürünüdür. Bu yağ, fırın yağı veya endüstriyel dizelin yerini almak için endüstriyel yakıt olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir yakıt olarak piroliz yağının tipik endüstriyel uygulamaları, yüksek kaliteli akaryakıt gerektirmeyen yakıt kullanan makinelerde olmaktadır.

Pirolitik Yağ Analizi

Piroliz yağı, atık lastik veya atık plastikten üretilmektedir ve bu tesislerde atık lastiği yağa dönüştüren makineler kullanılmaktadır. Atık plastiğin akaryakıta dönüştürülmesi sürecinde herhangi bir kirlilik ve katı atık olmamalıdır. Piroliz tesisinin nihai ürünü akaryakıt, karbon siyahı ve petrol gazıdır. Atık plastik ve lastik gibi hammaddeler reaktörde ısıtılmakta, daha sonra buharlaştırılmakta, buharlaşan petrol gazı kondensere sokularak sıvı akaryakıt şeklinde yoğunlaştırılmaktadır. Yoğunlaştırılamayan petrol gazı ısı reaktörüne geri gönderilmektedir. Böylece çok fazla enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

Pirolitik yağ genel olarak inşaat ısıtma, çelik fabrikası, çimento fabrikası, kazan fabrikası gibi ağır sanayide kullanılan bir akaryakıttır. Bir kazanda veya fırında doğrudan yanma ile piroliz yağı ısı üretmek için kullanılmaktadır.

Piroliz yağı, büyük miktarlarda bulunma ve rekabetçi fiyatlara sahip olma potansiyeline sahiptir. Plastik ve lastik yağı rafine edildikten sonra, kamyon, traktör, gemi, dizel enerji üretimi ve benzeri birçok farklı şekilde kullanılmaktadır.

Piroliz yağı, piroliz işleminde ve ardından soğutmada elde edilen sıvı bir maddedir. Pirolizde işlenen ürünlerin depolimerizasyonundan kaynaklanan, genellikle 200’den fazla farklı bileşikten oluşan karmaşık bir moleküler yapıdadır.

Pirolitik yağ ya da piroliz yağı, pazarda rağbet gören ilginç biyo-kimyasallar ve yenilenebilir bileşikler kaynağı olmaya devam etmektedir. Genellikle düşük ısıtma değerine sahip olmasına rağmen, atık piroliz işleminden elde edilen bu yağ, stabilitesini ve mevcut petrol bazlı yakıtlarla uyumluluğunu sağlamak için daha fazla işlem gerektirmektedir.

Seçilen hammadde türleri ve özel olarak hazırlanmış temiz biyokütle piroliz süreçleri ile, gıda aromaları, bitki koruyucuları veya büyüme arttırıcılar olarak kullanılan yüksek kaliteli ve değerli yağlar elde etmek mümkündür.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, pirolitik yağ analizi hizmetleri de vermektedir.

WhatsApp