Toplam Aerobik Mikrobiyal Kontaminasyon Testi

Toplam Aerobik Mikrobiyal Kontaminasyon Testi

Mikrobiyal kontaminasyon testi, genel olarak steril olmayan ürünlerde şunları kontrol etmek için gerçekleştirilmektedir:

Toplam Aerobik Mikrobiyal Kontaminasyon Testi

  • Mikrobiyal (bakteri ve mantar) kontaminasyon seviyesi
  • Ürün güvenliğini sağlamak için belirli patojenik mikroorganizmaların varlığı veya yokluğu

Aerobik plaka sayısı, bir numunedeki bakteri popülasyonlarının bir göstergesi olarak kullanılmaktadır. Bu çalışma ayrıca aerobik koloni sayımı, standart plaka sayısı, mezofilik sayı veya toplam plaka sayısı olarak da adlandırılmaktadır.

Bu test, uygun besinleri içeren agar ile karıştırıldığı zaman her hücrenin görünür bir koloni oluşturacağı varsayımına dayanmaktadır. Tüm bakteri popülasyonunun bir ölçüsü değildir. Mezofilik sıcaklıklarda (25-40 santigrad derece arasında) aerobik olarak gelişen, yani oksijen bulunan ortamlarda gelişen organizmalar için genel bir testtir. Aerobik plaka sayısı, bakteri türlerini ayırt etmez. Bu test genel olarak, sıhhi kaliteyi, organoleptik kabul edilebilirliği ve iyi üretim uygulamalarına bağlılığı ölçmek için kullanılmaktadır. Ayrıca bir gıdada raf ömrü veya yaklaşan organoleptik değişiklik hakkında bilgi sağlamaktadır.

Aerobik plaka sayısı, patojenlerin veya toksinlerin varlığı ile doğrudan ilişkili değildir ve çoğu durumda zayıf güvenlik göstergeleridir. Bununla birlikte, aşırı veya olağandışı yüksek aerobik plaka sayısı, genelde potansiyel sağlık tehlikeleri olarak kabul edilmektedir.

Gıda kontaminasyonu hem tüketiciler hem de gıda işletmeleri için ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Tüketici sağlığına ve güvenliğine zarar vermektedir. Müşterilerin sağlığını ve işletmenin itibarını korumak için genel olarak şu dört ana kontaminasyona dikkat etmek gerekmektedir: kimyasal, mikrobiyal, fiziksel ve alerjenik. Tüm gıdalar bu dört tür kontaminasyon riski altındadır. Bu nedenle, gıda işleyici firmaların, hazırladıkları gıdaların bu kirletici maddelerden arınmış ve tüketici için güvenli olduğundan emin olmak için yasal sorumlulukları bulunmaktadır.

Gıda kontaminasyonu tehlikelidir. Bu şekilde kirlenmiş gıdaları tüketmenin sonuçları hastalıktan ölüme kadar uzanmaktadır. Mikrobiyolojik kontaminasyon, bakteri, maya, küf, mantar, virüs, prionlar, protozoa veya bunların toksinleri ve yan ürünleri gibi enfeksiyöz materyalin kasıtlı olmayan veya kazara bulaşmasını ifade etmektedir.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, toplam aerobik mikrobiyal kontaminasyon testi hizmetleri de vermektedir.

WhatsApp