VTS (Vakum Termal Stabilite) Testi

VTS (Vakum Termal Stabilite) Testi

Vakum termal stabilite testi (VTS), tek veya çift bazlı barutların, roket yakıtlarının ve diğer itici gazların, piroteknik karışımların, yüksek patlayıcıların, tehlikeli kimyasalların, enerjik polimerlerin, bağlayıcıların ve benzerlerinin güvenilir risk ve güvenlik yönetimi için yaygın olarak talep görmektedir. Bu testin ayrılmaz bir parçası da, karışım uyumluluğu testidir.

VTS (Vakum Termal Stabilite) Testi

Vakum koşulları, gelişmiş gaz ölçümü için en yüksek hassasiyeti sağlamaktadır, ancak test koşulları istendiğinde genişletilebilir. Kararlılık ve uyumluluk değerlendirmesi, üretim, depolama ve depolamanın kalite ve güvenlik yönetimine etkisi, ayrıntılı şekilde dahil edilmiştir. Yukarıda sayılan maddeleri içeren tüm patlayıcıların, yaşam döngüleri boyunca belirli denetimlerden geçmesi gerekmektedir. Bu denetimlerin bir kısmı sadece üretim sırasında gerçekleştirilir, ancak çoğu periyodik olarak gerçekleştirilir ve raf ömürleri sıkı bir şekilde kontrol edilir.

İtici gazlı ve piroteknikli otomotiv parçalarının neden olduğu birçok kaza, vakum termal stabilite test uygulamasının, sivil üretimin araştırma geliştirme ve kalite kontrol süreçlerine uygulanması gerekliliğini kanıtlamıştır.

VTS (vakum termal stabilite) testlerinde kullanılan cihazlar, NATO STANAG 4556 standardında açıklanan Prosedür 2’yi karşılamak üzere tasarlanmıştır (NATO STANAG 4556 Patlayıcılar: Vakum stabilite testi). Bu standardın amacı, vakum stabilite testi kullanılarak patlayıcı maddelerin termal stabilitesinin belirlenmesi amacı ile test prosedürlerini standart hale getirmektir. Bu standarda uygun test cihazları toksik madde cıva kullanımının ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca aynı anda birden fazla numuneyi test edebilen genişleme yeteneğine sahiptir.

Kısaca vakum stabilite testi genel olarak enerjik malzemelerin uyumluluğunu ve stabilitesini incelemek için kullanılmaktadır. Enerjik malzemeler alanındaki yeni trend, yüksek performanslı, yüksek termal kararlılığa ve düşük hassasiyete sahip yeni malzemeler kullanmaktır. Enerjik malzemelerin performansını etkileyen faktörlerden biri kristal yoğunluğudur. Bu test yöntemi, roket yakıtlarının termal stabilitesini ve içerik uyumluluğunu belirlemek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yöntem ile sabit hacimde, düşük basınçta ve düşük sıcaklıkta termal bozunma gazı basıncı belirlenmektedir.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, VTS (vakum termal stabilite) test hizmetleri de vermektedir.

WhatsApp