Sağlık Teknolojileri Testleri

Sağlık Teknolojileri Testleri

Sağlık Teknolojisi testleri kapsam olarak, Tıbbi Ekipmanlar, Transfüzyon, İnfuzyon ve Enjeksiyon Ekipmanları, Kan Torbaları Standartlarını içermektedir.

Sağlık Teknolojileri Testleri

Sağlık teknolojisi ve tıbbi ekipmanlar alanında geliştirilen standartlar, etkinlik, güvenlik, veri koruma, sağlamlık, kararlılık, birlikte çalışabilirlik, kullanılabilirlik, erişilebilirlik ve sorumluluğu kapsayan standartlardır. Standartlara dayalı sağlık ve bakım teknolojileri, hastalara, doktorlara, klinik çalışanlarına, bakıcılara, hizmet kullanıcılarına ve bir bütün olarak sisteme önemli faydalar sağlamaktadır.

Sağlık ve bakım hizmetleri, farklı fiziksel, zihinsel, sağlık, sosyal, kültürel veya öğrenme ihtiyaçları olan kişiler dahil herkes içindir. Bu yüzden sağlık teknolojisi, tıbbi ekipmanlar, transfüzyon, infuzyon ve enjeksiyon ekipmanları ve kan torbaları sandartları dahil bütün sağlık standartları, farklı kullanıcı gruplarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmaktadır. Dolayısıyla bu standartlar kolay anlaşılır, kolay kullanılır ve bilgilendirici özelliklere sahiptir ve akredite laboratuvarlar tarafından bu standartlarda sunulan test yöntemlerini aytıntıları ile uygulamaktadır.

Sağlık teknolojisi, tıbbi ekipmanlar, transfüzyon, infuzyon ve enjeksiyon ekipmanları, kan torbaları sandartları kapsamında verilen birkaç test hizmeti şunlardır:

  • TS EN ISO 80369-7 Sağlık hizmeti uygulamalarında sıvı ve gazlar için küçük çaplı bağlantı elemanları - Bölüm 7: Damar içi veya deri altı uygulamalar için bağlantı elemanları
  • TS EN ISO 7886-2 Şırıngalar - Hipodermik - Bir kullanımlık steril - Bölüm 2: Güç tahrikli şırınga pompasıyla kullanım için
  • TS EN ISO 20695 Enteral besleme sistemleri - Tasarım ve deney
  • TS EN ISO 6710 İnsan kanından numune alınmasına yönelik tek kullanımlık kaplar
  • TS EN ISO 8871-2 Parenteral ve farmasötik kullanım amaçlı cihazlar için elastomerik parçalar - Bölüm 2: Tanımlanması ve özellikleri
  • TS EN ISO 8871-3 Parenteral ve farmasötik kullanım amaçlı cihazlar için elastomerik parçalar - Bölüm 3: Serbest kalan tanecik sayısının tayini
  • TS EN ISO 8871-4 Parenteral ve farmasötik kullanım amaçlı cihazlar için elastomerik parçalar - Bölüm 4: Biyolojik özellikler ve deney yöntemleri
  • TS EN ISO 21649 Tıbbi kullanım için iğnesiz enjektörler - Özellikler ve deney yöntemleri
  • TS EN ISO 8536-1 Tıbbi Kullanım için infüzyon donanımı - Bölüm 1: Cam infüzyon şişeleri
  • TS EN ISO 8536-2 Tıbbi kullanım için infüzyon donanımı - Bölüm 2: İnfüzyon şişeleri için kapaklar

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, laboratuvar hizmetleri kapsamında, çok çeşitli test hizmetleri verilmektedir.

WhatsApp