Su Analizleri

Su Analizleri

Hayvancılık, kimyasal püskürtme veya içme suyu olsun su kalitesinin amaçlanan kullanım için uygunluğunu test etmek önemlidir. Bu test sonuçları, su ve onun nasıl kullanılacağı hakkında bilinçli karar vermeye yardımcı olmaktadır.

Su Analizleri

Örneğin sulama amaçlı kullanılan bir kuyunun su kalitesini düzenli olarak test etmek, güvenilir bir kaynak sağlamanın önemli bir adımıdır. Test sonuçları, bir su kaynağının olası problemlerini doğru şekilde ele almaya imkan vermektedir.

Bu sayede su kaynağı potansiyel kontaminasyondan uygun şekilde korunmuş olmakta ve uygun arıtma yöntemine karar verme ve düzgün çalışmasını sağlama konusunda bilinçli hareket edilmektedir.

Düzenli su analizlerinin yapılması başlıca şu faydaları sağlamaktadır:

  • Mevcut sorunları tespit etmek
  • Suyun, özellikle insanlar ve hayvanlar tarafından içmek için kullanılıyorsa, amaçlanan kullanıma uygun olduğundan emin olmak
  • Zaman içindeki değişiklikleri takip etmek
  • Gerekli bir iyileştirme sisteminin etkinliğini belirlemek

Bir su kaynağının kalitesi zamanla değişebilir ve bu genelde fark edilmeyebilir. Bir su kaynağının sağlık ve güvenliğini ve su arıtma sisteminin performansını belirlemeye yardımcı olmak için gelişmiş laboratuvarlarda çeşitli testler uygulanmaktadır. Örneğin, su içilebilirliği, koliform bakteri, nitrat, iyonlar, sülfat, florür ve toplam çözünmüş katılar testleri gibi.

Geniş bir teknolojik ekipmana ve yetişmiş ve deneyimli bir kadroya sahip olan ve en modern yöntemleri uygulayan kuruluşumuzda gerçekleştirilen test ve analizlerde, bir yandan ulusal ve uluslararası standartlara, bir yandan da yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmaktadır. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında su analiz hizmetleri de bulunmaktadır.

WhatsApp