BS 5852-1 Mobilya İçin Yangın Testleri Bölüm 1: Sigara İçenlerin Oturma Amaçlı Döşemeli Kompozit Malzemelerinde Tutuşabilirlik Test Yöntemleri

BS 5852-1 Mobilya İçin Yangın Testleri Bölüm 1: Sigara İçenlerin Oturma Amaçlı Döşemeli Kompozit Malzemelerinde Tutuşabilirlik Test Yöntemleri

Bir Avrupa standardı olan BS 5852-1 standardı, yanan bir sigaraya veya yanlışlıkla uygulanan yanan bir kibrite maruz kaldığı zaman, malzeme kombinasyonlarının tutuşabilirliğini değerlendirmeye yönelik test yöntemleri sunmaktadır. Tasarımcılar ve belirleyiciler için kılavuz notlar standart ekinde verilmektedir.

BS 5852-1 Mobilya İçin Yangın Testleri Bölüm 1: Sigara İçenlerin Oturma Amaçlı Döşemeli Kompozit Malzemelerinde Tutuşabilirlik Test Yöntemleri

Bu standart, döşemeli koltuklarda kullanılan kapaklar ve dolgular gibi bir araya getirilen malzemelerin, için için yanan bir sigara ateşine ya da ateşleme kaynağı olarak bir kibrit alevi eşdeğerine maruz kaldığı zaman tutuşabilirlik özelliklerini değerlendirmek için kullanılmaktadır. Esasen ev içi döşemeli mobilyaların tüm unsurlarının, yürürlükte olan yasal düzenleme esaslarına uygun olmaları gerekir. Bu yasal düzenlemeler, bir mobilya veya bileşenleri için hangi teknik yangın yöntemlerinin kullanılacağını açıklamakta ve gereksinimleri belirtmekte ve testlerin ne sıklıkla yapılması gerektiğini uyarmaktadır. Bazı durumlarda bu yasal düzenlemeler, atıfta bulunulan test standartlarında belirtilen gerekliliklerin ötesinde gereklilikler de getirmektedir.

BS 5852-1 standardına uygun yapılan testler, kalibre edilmiş hava akışına sahip bir test kabininde gerçekleştirilmektedir. Kapak kumaşı ve dolgu, koltuk ve sırt arasında 90 derecelik bir açı ile küçük bir kanepe oluşturmak için bir test düzeneğine konur. Ateşleme kaynakları, koltuk ve sırt arasındaki boşlukta bulunur.

Sigara testi sırasında, test düzeneğinin, testin başlangıcından itibaren bir saat süreyle için için yanmasına izin verilir. Ateş kaynağı bu süreden fazla tutulmaz. Test düzeneğinin ayrıca sigaradan yukarı doğru herhangi bir yönde 100 mm’den daha fazla kömürleşmesine de izin verilmez. Test düzeneği, 20 saniye boyunca kibrit alevine eşdeğer bir aleve maruz bırakılır.

Kısaca BS 5852-1 standardı, başlıca şu malzeme kombinasyonlarının tutuşabilirliğini değerlendirme yöntemlerini açıklamaktadır:

  • Döşemeli koltuklarda kullanılan örtüler
  • Döşemeli koltuklarda kullanılan dolgular
  • Komple oturma parçaları

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, BS 5852-1 standardı kapsamında sigara içenlerin oturma amaçlı döşemeli kompozit malzemelerinde tutuşabilirlik test hizmetleri de vermektedir.

WhatsApp