BS 5852-2 Mobilya İçin Yangın Testleri - Bölüm 2: Oturmak İçin Döşemeli Kompozitlerin Alevli Kaynaklarla Tutuşabilirliğine Yönelik Test Yöntemleri

BS 5852-2 Mobilya İçin Yangın Testleri - Bölüm 2: Oturmak İçin Döşemeli Kompozitlerin Alevli Kaynaklarla Tutuşabilirliğine Yönelik Test Yöntemleri

Bir Avrupa standardı olan BS 5852-2 standardı, bütan alevleri veya ahşap beşikler şeklindeki alevli tutuşturma kaynaklarına maruz kaldığı zaman, malzeme kombinasyonlarının tutuşabilirliğini değerlendirmeye yönelik test yöntemleri sunmaktadır.

BS 5852-2 Mobilya İçin Yangın Testleri - Bölüm 2: Oturmak İçin Döşemeli Kompozitlerin Alevli Kaynaklarla Tutuşabilirliğine Yönelik Test Yöntemleri

Bu standart, döşemeli koltuklarda kullanılan kapaklar ve dolgular gibi bir araya getirilen malzemelerin, farklı ateşleme kaynakları olan gaz alevlerine ve küçük ahşap beşiklere maruz kaldığı zaman tutuşabilirlik özelliklerini değerlendirmek için kullanılmaktadır.

Esasen ev içi döşemeli mobilyaların tüm unsurlarının, yürürlükte olan yasal düzenleme esaslarına uygun olmaları gerekir. Bu yasal düzenlemeler, bir mobilya veya bileşenleri için hangi teknik yangın yöntemlerinin kullanılacağını açıklamakta ve gereksinimleri belirtmekte ve testlerin ne sıklıkla yapılması gerektiğini uyarmaktadır. Bazı durumlarda bu yasal düzenlemeler, atıfta bulunulan test standartlarında belirtilen gerekliliklerin ötesinde gereklilikler de getirmektedir.

BS 5852-2 standardına uygun yapılan testler, kalibre edilmiş hava akışına sahip bir test kabininde gerçekleştirilmektedir. Kapak kumaşı ve dolgu, koltuk ve sırt arasında 90 derecelik bir açı ile küçük bir kanepe oluşturmak için bir test düzeneğine konur.

Testlerde altı farklı tutuşturma kaynağı uygulanmaktadır. 2-3 arası numaralanan ateşleme kaynakları gaz alevleridir, 4-7 arası numaralanan ateşleme kaynakları ise ahşap beşiklerdir. Bu numara ne kadar yüksekse gaz alevi veya beşik o kadar büyüktür.

Sigara testi sırasında, test düzeneğinin, testin başlangıcından itibaren 30 dakika, ahşap beşikler için 60 dakika için için yanmasına izin verilir. Ateş kaynağı bu süreden fazla tutulmaz. Test düzeneğinin ayrıca ateşleme kaynağından yukarı doğru herhangi bir yönde 100 mm’den daha fazla kömürleşmesine de izin verilmez.

Kısaca BS 5852-2 standardı, başlıca şu malzeme kombinasyonları için uygulanmaktadır:

  • Döşemeli koltuklarda kullanılan örtüler
  • Döşemeli koltuklarda kullanılan dolgular
  • Komple oturma parçaları

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, BS 5852-2 standardı kapsamında oturma amaçlı döşemeli kompozit malzemelerinde alevli kaynaklarla tutuşabilirlik test hizmetleri de vermektedir.

WhatsApp