DOCKET 90 Federal Transit İdaresi (FTA) Toplu Taşıma Otobüsleri ve Minibüsler İçin Önerilen Yangın Güvenliği Kriterleri

DOCKET 90 Federal Transit İdaresi (FTA) Toplu Taşıma Otobüsleri ve Minibüsler İçin Önerilen Yangın Güvenliği Kriterleri

Federal Transit İdaresi (FTA) tarafından yayınlanan DOCKET 90, toplu taşıma otobüsleri ve minibüsler için önerilen yangın güvenliği kriterlerini içermektedir. Bu doküman, söz konusu araçlarda kullanılan döşemelik kumaşların yanıcılık ve duman emisyonu özelliklerini değerlendirmek için şu iki temel test yöntemini tanımlamaktadır:

DOCKET 90 Federal Transit İdaresi (FTA) Toplu Taşıma Otobüsleri ve Minibüsler İçin Önerilen Yangın Güvenliği Kriterleri

  • FAR 25.853 Uçak malzemesine yangın testi. Bu standartta, malzemenin alev tutuşmasına karşı direncini belirlemek için tasarlanmış dikey bir yanıcılık test yöntemi tanımlanmaktadır. Test yapılırken, numune, belirli bir süre boyunca alev ateşleme kaynağının altında dikey bir konumda tutulur. Alev kaldırıldıktan sonra numune, tutuşma süresi, alev süresi, damlama alev süresi ve yanma uzunluğuna göre değerlendirilir.
  • ASTM E662 Katı malzemeler tarafından üretilen dumanın spesifik optik yoğunluğu için standart test yöntemi. Bu standartta, kontrollü koşullar altında malzemelerin, ürünlerin veya düzeneklerin ısıya ve aleve tepkisini ölçen ve tanımlayan bir test yöntemi açıklanmaktadır. Bu yangın testi-tepki standardı, 25’ye kadar (dahil) kalınlıklarda dikey konumda monte edilen katı malzemeler ve düzenekler tarafından üretilen dumanın spesifik optik yoğunluğunun belirlenmesini kapsamaktadır. Kapalı bir oda içinde alevlenmeyen pirolitik bozunma ve alevli yanma nedeniyle biriken duman tarafından bir ışık huzmesinin zayıflamasının ölçümü yapılır. Sonuçlar, geometrik bir faktörden türetilen spesifik optik yoğunluk ve duman konsantrasyonunun bir ölçüm özelliği olan ölçülen optik yoğunluk cinsinden ifade edilir.

Toplu taşımada kullanılan malzeme bileşenlerinin temel endişesi, hem yanıcılık hem de duman emisyonu açısından tutuşma sırasındaki davranışlarıdır. Gelişmiş laboratuvarlarda yukarıdaki her iki test yöntemi için de katı performans gereksinimleri karşılanmakta ve Docket 90 uyumlu olarak belgelendirilmektedirs.

Kısaca Docket 90, bir yanıcılık ve duman emisyonu sertifikasıdır ve öncelikle transit otobüs ve kamyonet malzemelerinin yanıcılık ve duman emisyonu özellikleri ile ilgilidir.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, DOCKET 90 Federal Transit İdaresi (FTA) toplu taşıma otobüsleri ve minibüsler için önerilen yangın güvenliği kriterleri kapsamında yangın testi hizmetleri de vermektedir.

WhatsApp