EN 13381 Yapısal Elemanların Yangın Direncine Katkısını Belirlemek İçin Test Yöntemleri

EN 13381 Yapısal Elemanların Yangın Direncine Katkısını Belirlemek İçin Test Yöntemleri

Bir Avrupa standardı olan EN 13381 standartlar dizisinde, yapısal elemanların yangın direncine katkısını belirlemeye yönelik çeşitli test yöntemleri tanımlanmaktadır.

EN 13381 Yapısal Elemanların Yangın Direncine Katkısını Belirlemek İçin Test Yöntemleri

Bu standartlar dizisi, “Yapısal elemanların yangın direncine katkısını belirlemek için test yöntemleri” ana başlığı altında şu bölümlerden oluşmaktadır:

  • EN 13381-1 Bölüm 1: Yatay koruyucu membranlar
  • EN 13381-2 Bölüm 2: Dikey koruyucu membranlar
  • EN 13381-3 Bölüm 3: Beton elemanlara uygulanan koruma
  • EN 13381-4 Bölüm 4: Çelik elemanlara uygulanan pasif koruma
  • EN 13381-5 Bölüm 5: Beton / profilli çelik sac kompozit üyeye uygulanan koruma
  • EN 13381-6 Bölüm 6: Beton dolgulu içi boş çelik kolonlara uygulanan koruma
  • EN 13381-7 Bölüm 7: Ahşap elemanlara uygulanan koruma
  • EN 13381-8 Bölüm 8: Çelik elemanlara uygulanan reaktif koruma
  • EN 13381-9 Bölüm 9: Gövde açıklıkları olan çelik kirişlere uygulanan yangından korunma sistemleri
  • EN 13381-10 Bölüm 10: Çekme halindeki katı çelik çubuklara uygulanan koruma

EN 13381-1 standardında, yangına dayanıklı bir bariyer olarak kullanıldığında, bir yatay koruyucu membranın standartta tanımlandığı şekilde yatay yapısal yapı elemanlarının yangın direncine katkıda bulunma kabiliyetini tespit etmeye yönelik bir test yöntemi tanımlanmaktadır. Standart olmayan belirli bir zeminin altına kurulan yatay koruyucu membran testi EN 1365-2 standardına göre yapılmaktadır. Bu standart ayrıca, test verilerinin analizine yönelik bilgiler sağlayan ve yangın testi sonuçlarının, korunan yatay yapı elemanının yük taşıma kapasitesi kriterleri açısından yorumlanması için rehberlik sağlayan değerlendirmeyi de içermektedir.

EN 13381-2 standardında, yangına dayanıklı bir bariyer olarak kullanıldığında, dikey bir koruyucu membranın, çelik, beton, çelik / beton kompozitleri veya ahşaptan imal edilmiş yük taşıyan dikey yapı elemanlarının yangına dayanıklılığına katkıda bulunma kabiliyetini tespit etmeye yönelik bir test yöntemi tanımlanmaktadır. Bu test yöntemi, ayrı bir destek membranı ile ilişkilendirilen herhangi bir dikey koruyucu membran tipine uygulanabilir. Dikey koruyucu membran, yapısal yapı elemanından ayrılabilir veya ona takılabilir ve kendi kendini destekler. Bu test yöntemi, dikey koruyucu membran ile yapısal yapı elemanı arasında bir boşluk bulunan dikey koruyucu membranlara uygulanabilir, aksi takdirde alternatif test yöntemleri uygulanmaktadır.

EN 13381-3 standardında, yangından korunma sistemlerinin, örneğin döşemeler, çatılar ve duvarlar gibi yapısal beton elemanların yangın direncine katkısını tespit etmeye yönelik bir test yöntemi tanımlanmaktadır. Bu test yöntemi entegre kirişleri ve kolonları da kapsamaktadır. Beton hafif, normal ağırlıkta veya ağır beton olabilir ve tüm dayanım sınıflarından olabilir. Bu test yöntemi, beton elemanların korunması için kullanılan tüm yangından korunma malzemelerine uygulanmaktadır ve püskürtülmüş malzemeleri, reaktif kaplamaları, kaplama koruma sistemlerini ve yangından korunma malzemesi ile malzeme arasında boşluk olsun veya olmasın çok katmanlı veya kompozit yangından korunma malzemelerini kapsamaktadır.

EN 13381-4 standardında, kiriş veya kolon olarak kullanılan yapısal çelik elemanların yangın direncine uygulanan pasif yangından korunma sistemlerinin katkısını belirlemeye yönelik bir test yöntemi açıklanmaktadır. Bu yöntem, daha fazla değerlendirme yapılmadan yapısal gerilim elemanlarına doğrudan uygulanamaz. Bu standart, sadece pasif malzemeleri içeren ve bu standartta tanımlandığı gibi reaktif yangından korunma malzemelerini içermeyen yangından korunma sistemlerini kapsamaktadır. Değerlendirme, yangından korunma malzemesinin kalınlığı, kesit faktörleri, bir dizi tasarım sıcaklığı ve bir dizi geçerli yangından korunma sınıflandırma periyodu ile karakterize edilen bir dizi çelik bölümü kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

EN 13381-5 standardında, yangından korunma sistemlerinin yapısal beton / profilli çelik sac kompozit elemanların veya levhaların yangın direncine katkısını belirlemeye yönelik bir test yöntemini tanımlamaktadır. Bu test yöntemi, uygulanan yangından korunma malzemesinin çeşitli kalınlıklarını kapsayacak şekilde sonuçların doğrudan uygulanmasına izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Bu test yöntemi, beton / çelik kompozit elemanların veya döşemenin korunması için kullanılan tüm yangından korunma malzemelerine uygulanabilir ve püskürtülen malzemeler, yangından korunma malzemesi ile beton/çelik kompozit elemanlar veya levha arasında boşluklu veya boşluksuz kaplamalar, kaplama koruma sistemleri ve çok katmanlı veya kompozit yangından korunma malzemelerini içermektedir.

EN 13381-6 standardında, yangından korunma sistemlerinin yapısal beton dolgulu içi boş çelik kolonların yangın direncine katkısını belirlemeye yönelik bir test yöntemi tanımlanmaktadır. Beton hafif, normal ağırlıklı veya ağır beton olabilir ve EN 1994-1-2 standarında belirtilen tüm dayanım sınıflarından olabilir. Bu test yöntemi, beton dolgulu içi boş kolonların korunması için kullanılan tüm yangından korunma sistemlerine uygulanabilir ve püskürtmeli yangın koruma, reaktif kaplamalar, kaplama koruma sistemleri ve çok katmanlı veya kompozit yangından korunma malzemelerini içerir.

EN 13381-7 standardında, yangından korunma kitlerinin yapısal ahşap elemanların yangın direncine katkısını belirlemeye yönelik bir test yöntemi tanımlanmaktadır. Bu tür yangından korunma kitleri arasında kaplamalar, püskürtmeli yangından korunma ve reaktif kaplamalar bulunur. Yöntem, ahşap elemanların korunması için kullanılan tüm yangın koruma kitlerine uygulanabilir. Bunlar, doğrudan, tamamen veya kısmen ahşap elemana sabitlenebilir ve tasarımının ayrılmaz bir parçası olarak, yangın koruma kiti ile ahşap eleman arasında bir hava boşluğu içerebilir.

EN 13381-8 standardında, kiriş veya kolon olarak kullanılan yapısal çelik elemanların yangın direncine uygulanan reaktif yangından korunma sistemlerinin katkısını belirlemeye yönelik bir test yöntemi tanımlanmaktadır. Bu test yöntemi, standartta tanımlanan pasif yangından korunma malzemelerine değil, yalnızca reaktif malzemeleri içeren yangından korunma sistemlerini kapsar.

EN 13381-9 standardında, kirişin yapısal performansını etkileyen açıklıkları içeren yatay düzlemde yapısal çelik kiriş elemanlarının yangın direncine yangından korunma sistemlerinin yaptığı katkının belirlenmesine yönelik bir test yöntemi sunulmaktadır. Bu standart, üç veya dört taraflı yangına maruz kalan kirişler için geçerlidir. Ayrıca bu standart, EN 13381-4 ve EN 13381-8 standartları uyarınca test edilmiş ve değerlendirilmiş yangından korunma malzemeleri için geçerlidir. Tek başına kullanılmamaktadır.

EN 13381-10 standardında, çekme elemanları olarak kullanılan dairesel ve dikdörtgen çelik çubukların yangına dayanıklılık performansına yangından korunma sistemlerinin katkısını belirlemeye yönelik bir test yöntemi tanımlanmaktadır. Bu standart, EN 13381-4 ve EN 13381-8 standartları uyarınca test edilmiş ve değerlendirilmiş yangından korunma malzemeleri için geçerlidir. Bu standart, beton yapımında takviye olarak kullanılan çelik veya diğer soğuk şekillendirilmiş çubukları içermemektedir.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, EN 13381 standardı kapsamında, yapısal elemanların yangın direncine katkısını belirlemeye yönelik test hizmetleri de vermektedir.

WhatsApp