EN 13501 Yapı Malzemelerinin ve Yapı Elemanlarının Yangın Sınıflandırması

EN 13501 Yapı Malzemelerinin ve Yapı Elemanlarının Yangın Sınıflandırması

Bir Avrupa standardı olan EN 13501 standardı, “Yapı ürünlerinin ve yapı elemanlarının yangın sınıflandırması” ana başlığı altında şu alt bölümlerden oluşmaktadır:

EN 13501 Yapı Malzemelerinin ve Yapı Elemanlarının Yangın Sınıflandırması

 • EN 13501-1 Bölüm 1: Yangına tepki testlerinden elde edilen verileri kullanarak sınıflandırma
 • EN 13501-2 Bölüm 2: Havalandırma hizmetleri hariç, yangına dayanıklılık testlerinden elde edilen verileri kullanarak sınıflandırma
 • EN 13501-3 Bölüm 3: Bina hizmet tesisatlarında ve elektrik kablolarında kullanılan ürünler ve elemanlar üzerinde yangına dayanıklılık testlerinden elde edilen verileri kullanarak sınıflandırma
 • EN 13501-4 Bölüm 4: Duman kontrol sistemlerinin bileşenleri üzerinde yangına dayanıklılık testlerinden elde edilen verileri kullanarak sınıflandırma
 • EN 13501-5 Bölüm 5: Çatı testlerine dış yangına maruz kalma verilerini kullanarak sınıflandırma
 • EN 13501-6 Bölüm 6: Elektrik kabloları üzerinde yangına tepki testlerinden elde edilen verileri kullanarak sınıflandırma

EN 13501-1 standardında, altıncı bölüm kapsamındaki güç, kontrol ve iletişim kabloları dışında yapı elemanlarına dahil edilen ürünler dahil olmak üzere tüm yapı ürünleri için yangına tepki sınıflandırma prosedürü açıklanmaktadır. Bu standarda göre ürünler, son kullanım uygulamalarına göre değerlendirilmektedir. Bu standart, şu üç kategori için geçerlidir:

 • Döşemeler ve lineer boru ısı yalıtım ürünleri hariç inşaat ürünleri
 • Döşemeler
 • Lineer boru ısı yalıtım ürünleri

Avrupa Birliği ülkelerinde yürürlükte olan EC 305/2011 sayılı yapı malzemeleri yönetmeliği kapsamında yapı ürünlerinin CE işaretlemesi için, yangın tepkime performansının beyan edilmeyeceği durumlarda yeni ürün geliştirme seçeneği kullanılmaktadır.

EN 13501-2 standardında, ilgili test yönteminin doğrudan uygulama alanı dahilindeki yangına dayanıklılık ve duman sızıntısı testlerinden elde edilen veriler kullanılarak yapı malzemelerinin ve yapı elemanlarının sınıflandırılması için bir prosedür açıklanmaktadır. Test sonuçlarının genişletilmiş uygulaması temelinde sınıflandırma da bu standardın kapsamına dahildir.

Bu standart şunları kapsamaktadır:

 • Yangın ayırma işlevi olmayan yük taşıyıcı elemanlar (duvarlar, katlar, çatılar, kirişler, sütunlar, balkonlar, yürüyüş yolları, merdiven)
 • Camlı veya camsız yangın ayırma işlevine sahip yük taşıyıcı elemanlar, hizmetler ve demirbaşlar (duvarlar, katlar, çatılar, yükseltilmiş döşemeler)
 • Yapıların elemanlarını veya kısımlarını korumaya yönelik ürünler ve sistemler (bağımsız yangın direnci olmayan tavanlar, yangından koruyucu kaplamalar, kaplamalar ve ekranlar)
 • Camlı veya camsız, yük taşımayan elemanlar veya işlerin parçaları, hizmetler ve demirbaşlar (bölümler, perde duvarlar ve dış duvarlar, bağımsız yangına dayanıklı tavanlar, yükseltilmiş döşemeler yangın kapıları ve kepenkleri ve bunların kapatma tertibatları, duman kontrol kapıları, konveyör sistemleri ve kapakları, penetrasyon contaları, lineer boşluk contaları, servis kanalları ve milleri, bacalar)
 • Yangından korunma özelliğine sahip duvar ve tavan kaplamaları
 • EN 81-58 standardında göre test edilen asansör durak kapıları

EN 13501-3 standardında, ilgili test yönteminin doğrudan uygulama alanı dahilindeki yangına dayanıklılık testlerinden elde edilen verileri kullanarak, bina hizmet kurulumlarının bileşenleri olarak kullanılan yapı malzemelerinin ve yapı elemanlarının yangına dayanıklılık performansının sınıflandırılmasına yönelik bir prosedür açıklanmaktadır.

Havalandırma sistemlerinde kullanılan ürün ve elemanlar şunları içerir:

 • Yangına dayanıklı kanallar
 • Yangın damperleri.

Kablo sistemlerinde kullanılan ürün ve elemanlar şunlardır:

 • Kendinden yangına dayanıklı kablolar / korumasız kablolar
 • Kablo sistemleri için yangın koruma sistemleri
 • Destekleyici / süspansiyon cihazları
 • İlgili bileşenler (konektörler, rakorlar, bağlantılar ve benzerleri)

EN 13501-4 standardında, ilgili test yöntemlerinin uygulama alanı dahilindeki yangına dayanıklılık testlerinden elde edilen verileri kullanarak duman kontrol sistemlerinin bileşenlerinin sınıflandırılmasına yönelik bir prosedür açıklanmaktadır. Test sonuçlarının genişletilmiş uygulaması temelinde sınıflandırma da bu standardın kapsamına dahildir.

Bu standardın kapsamına giren ürünler şunlardır:

 • Duman kontrol kanalları
 • Duman kontrol damperleri
 • Duman bariyerleri
 • Konektörler dahil olmak üzere elektrikli duman ve ısı egzoz vantilatörleri (fanlar)
 • Doğal duman ve ısı egzoz vantilatörleri

EN 13501-5 standardında, CEN/TS 1187 standardında verilen dört test yöntemine ve ilgili genişletilmiş uygulama kurallarına dayalı olarak, dış yangına maruz kalan çatılar ve çatı kaplamaları için yangın performans sınıflandırma prosedürleri açıklanmaktadır. Bir çatı ve çatı kaplamasının sınıflandırılması için, sadece ilgili sınıflandırmanın öngörüldüğü test yöntemleri ve uygulama kurallarının uygulanması gerekmektedir. Ürünler, son kullanım uygulamalarına göre değerlendirilir. Dik eğimli çatılar ile cepheler arasındaki ayrım, uygulanacak test ve sınıflandırma standardı açısından ulusal düzenlemelere tabi olabilir.

EN 13501-6 standardında, elektrik kabloları için yangına tepki sınıflandırma prosedürü açıklanmaktadır. Bu standardın amaçları doğrultusunda elektrik kabloları ifadesi, fiber optik kablolar dahil tüm güç, kontrol ve iletişim kablolarını kapsamaktadır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, EN 13501 standardı kapsamında, yapı malzemelerinin ve yapı elemanlarının yangın sınıflandırmasına yönelik test hizmetleri de vermektedir.

WhatsApp