EN ISO 10140-4 Akustik - Yapı Elemanlarının Ses Yalıtımının Laboratuvar Ölçümü - Bölüm 4: Ölçüm Prosedürleri ve Gereksinimleri

EN ISO 10140-4 Akustik - Yapı Elemanlarının Ses Yalıtımının Laboratuvar Ölçümü - Bölüm 4: Ölçüm Prosedürleri ve Gereksinimleri

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan EN ISO 10140-4 standardında, laboratuvar koşullarında hava ve darbe ses yalıtımı için temel ölçüm prosedürleri yer almaktadır.

EN ISO 10140-4 Akustik - Yapı Elemanlarının Ses Yalıtımının Laboratuvar Ölçümü - Bölüm 4: Ölçüm Prosedürleri ve Gereksinimleri

“Akustik - Yapı elemanlarının ses yalıtımının laboratuvar ölçümü” genel başlığı altında yayınlanan bu standart, aslında şu bölümlerden oluşmaktadır:

 • Bölüm 1: Belirli ürünler için uygulama kuralları
 • Bölüm 2: Havadaki ses yalıtımının ölçülmesi
 • Bölüm 3: Darbe ses yalıtımının ölçülmesi
 • Bölüm 4: Ölçüm prosedürleri ve gereksinimleri
 • Bölüm 5: Test tesisleri ve ekipmanı için gereklilikler

EN ISO 10140-4 standardının amacı, havadaki ses yalıtımı (bölüm 2) ve darbe ses yalıtımı (bölüm 3) ölçümlerinin yapılmasına yönelik prosedürleri açıklamak ve aynı zamanda tesis niteliklerine (bölüm 5) göre tüm temel ölçüm tekniklerini ve süreçlerini açıklamaktadır. Bu standardın ayrıntılı içeriği şu şekildedir:

 • Tanımlar
 • Frekans aralığı
 • Mikrofon konumları
 • Ses basıncı seviye ölçümleri
 • Ortalama alma, uzay ve zaman
 • Arka plan gürültüsü için düzeltme
 • Yankılanma süresi ölçümleri
 • Kayıp faktörü ölçümleri
 • Düşük frekanslı ölçümler
 • Hız ölçümü ile yayılan ses gücü

Standardın uygulanmasında geçen bazı ifadeler şu anlamlara gelmektedir:

 • Bir ortamdaki enerji ortalama ses basıncı seviyesi, desibel olarak ifade edilmektedir.
 • Yankılanma süresi, ses kaynağı durduktan sonra bir odadaki ses basınç seviyesinin 60 dB azalması için gereken süredir.
 • Yapısal yankılanma süresi, yapıdan kaynaklanan ses kaynağı durduktan sonra bir yapıdaki hızlanma seviyesinin 60 dB azalması için gereken süredir.
 • Arka plan gürültü seviyesi, kaynak odadaki hoparlör veya dinleme makinesi dışındaki tüm kaynaklardan alıcı odada ölçülen ses basıncı seviyesidir.

Ses yalıtımı, genel olarak gürültünün insan sağlığı üzerinde yarattığı olumsuz etkileri azaltmak amacı ile alınan önlemleri içermektedir. Gürültü, düzensiz ve farklı frekanslarda yayılan, rahatsız edici ve istenmeyen ses topluluğudur.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, EN ISO 10140-4 standardı kapsamında yapı elemanlarının ses yalıtımının laboratuvar ölçümü hizmetleri de vermektedir.

WhatsApp