EN ISO 11925-2 Yangın Testlerine Tepki - Alevin Doğrudan Çarpmasına Maruz Kalan Ürünlerin Tutuşabilirliği - Bölüm 2: Tek Alev Kaynağı Testi

EN ISO 11925-2 Yangın Testlerine Tepki - Alevin Doğrudan Çarpmasına Maruz Kalan Ürünlerin Tutuşabilirliği - Bölüm 2: Tek Alev Kaynağı Testi

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan EN ISO 11925-2 standardında, dikey olarak yönlendirilmiş test numuneleri kullanılarak doğrudan küçük alev çarpması ile ürünlerin tutuşabilirliğini tespit etmeye yönelik bir test yöntemi sunulmaktadır.

EN ISO 11925-2 Yangın Testlerine Tepki - Alevin Doğrudan Çarpmasına Maruz Kalan Ürünlerin Tutuşabilirliği - Bölüm 2: Tek Alev Kaynağı Testi

Bu test yönteminin kesinliği hakkında standart ekinde bilgi verilmiştir (Ek A). Aynı zamanda yassı olmayan son kullanım ürünlerinin test edilmesine yönelik bilgiler (Ek B) ve delikli son kullanım ürünlerinin test edilmesine yönelik bilgiler de (Ek C), yine standart ekinde yer almaktadır.

EN ISO 11925-2 standardında sunulan test yöntemi, tutuşabilirliği değerlendirmek için tasarlanmıştır, ancak bu sorun, numunenin yüzeyine veya kenarına küçük bir alev (kibrit boyutunda) uygulanmasının ardından numunenin dikey yüzeyinde alevin 15 veya 30 saniye içinde yayılması ölçülerek ele alınır. Alevli damlacıkların veya parçacıkların oluşmasının belirlenmesi, numunenin altına yerleştirilen filtre kağıdının tutuşup tutuşmadığına bağlıdır.

Bu test yapılırken, numune küçük bir alevin doğrudan çarpmasına maruz bırakılır. 250 mm × 90 mm boyutundaki test numunesi, “U” şeklinde bir numune tutucuya dikey olarak takılır. 20 mm yüksekliğinde bir propan gazı alevi numune ile 45 derece açı ile temas ettirilir. Uygulama noktası, şu şekilde belirlenir:

  • Yüzey maruziyeti: yüzey merkez çizgisinin alt kenarının 40 mm yukarısı
  • Kenar maruziyeti: alt kenarın genişliğinin merkezi
    Alevli döküntülerin düşmesini izlemek için numune tutucunun altına filtre kağıdı yerleştirilir.

Ürün sınıfına göre iki farklı alev uygulama süresi ve test süresi kullanılmaktadır:

  • E sınıfı için alev uygulama süresi 15 saniyedir ve alevin uzaklaştırılmasından 20 saniye sonra test sonlandırılır.
  • B, C ve D sınıfları için alev uygulama süresi 30 saniye, testin maksimum süresi alevin çıkarılmasından sonra 60 saniyedir ve alev kaynağının çıkarılmasından sonra herhangi bir tutuşma gözlenmezse veya numunenin yanması durursa test daha erken sonlandırılır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, EN ISO 11925-2 standardı kapsamında alevin doğrudan çarpmasına maruz kalan ürünlerin tutuşabilirliği, tek alev kaynağı testi hizmetler de vermektedir.

WhatsApp