EN ISO 15025 Koruyucu Giysi - Aleve Karşı Koruma - Sınırlı Alev Yayılımı İçin Test Yöntemi

EN ISO 15025 Koruyucu Giysi - Aleve Karşı Koruma - Sınırlı Alev Yayılımı İçin Test Yöntemi

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan ISO 15025 standardı, tek veya çok bileşenli kumaşlar (kaplamalı, kapitone, çok katmanlı, sandviç yapılar ve benzeri kombinasyonlar) şeklindeki dikey olarak yönlendirilmiş esnek malzemelerin, küçük tanımlanmış bir aleve maruz kaldığı zaman alev yayılma özelliklerini belirlemeye yönelik iki test yöntemi içermektedir:

EN ISO 15025 Koruyucu Giysi - Aleve Karşı Koruma - Sınırlı Alev Yayılımı İçin Test Yöntemi

  • Yüzey ateşleme test yöntemi
  • Alt kenar ateşleme test yöntemi

Bu test yöntemleri, diğer test yöntemlerinin daha uygun olduğu, kısıtlı hava beslemesinin veya büyük yoğun ısı kaynaklarına maruz kalmanın olduğu durumlara uygulanmamaktadır. Diğer yandan aşırı erime veya büzülme gösteren malzemeler için de bu test yöntemleri uygun görülmemektedir.

Yukarıda sözü edilen test yöntemleri, ISO 6941 standardında tanımlanan test yöntemi ile yakından ilişkilidir (EN ISO 6941 Tekstil kumaşları - Yanma davranışı - Dikey olarak yönlendirilmiş numunelerin alev yayılma özelliklerinin ölçümü). EN ISO 15025 standardı, ISO 6941 test yöntemi ile aynı temel ekipmanı, ancak bir prosedür için daha dar numune tutucuları ve şablonları kullanır. Bu testte kullanılan test numunesinin üst veya dikey kenarlarına kadar yanmayan malzemeler, sınırlı alev yayılımı üreten olarak sınıflandırılabilir.

EN ISO 15025 standardında tanımlanan test yöntemleri, kontrollü koşullar altında küçük bir tutuşturucu alev ile kısa bir temasa tepki olarak, tekstil kumaşlarının özelliklerini değerlendirmek içindir. Dikişlerin kumaşların davranışı üzerindeki etkisi, bu yöntemle belirlenmekte ve dikiş, test alevine maruz kalacak şekilde test numunesi içinde konumlandırılmaktadır. Mümkün olduğu ölçüde süslemeler, üzerinde kullanıldıkları veya kullanılacakları kumaş montajının bir parçası olarak test edilmektedir.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, ISO 15025 standardı kapsamında tek veya çok bileşenli kumaşlar (kaplamalı, kapitone, çok katmanlı, sandviç yapılar ve benzeri kombinasyonlar) şeklindeki dikey olarak yönlendirilmiş esnek malzemelerin, küçük tanımlanmış bir aleve maruz kaldığı zaman alev yayılma özelliklerini belirlemeye yönelik test hizmetleri de vermektedir.

WhatsApp