IMO FTPC Bölüm 2: Duman ve Zehirlilik Testi

IMO FTPC Bölüm 2: Duman ve Zehirlilik Testi

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO, International Maritime Organization) tarafından geliştirilen IMO FTPC Bölüm 2: Duman ve zehirlilik testi prosedürü, deniz ekipmanlarına uygulanan duman ve zehirlilik testi prosedürüdür. Denizde kullanılacak malzemeler bu Uluslararası Denizcilik Örgütü yangın test prosedürleri koduna göre test edilir. Sonuçlar tip onayı için kullanılabilir.

IMO FTPC Bölüm 2: Duman ve Zehirlilik Testi

Burada açıklanan prosedür, bölmeler ve tavanlar için yüzey malzemeleri ve benzeri açıkta kalan yüzeyler ve yer döşemelerini kapsamaktadır. Tüm duman yoğunluğunu ve gaz içeriğini kaydeden test süresi 10 dakikadır. Test sırasında numuneler, 25 veya 50 KW/m2 radyasyon ısı koşullarına maruz bırakılmaktadır. Test sırasında şu sekiz bileşiğin toksisitesi analiz edilmektedir: karbondioksit, karbon monoksit, hidrojen florür, hidroklorik asit, hidrosiyanik asit, azot dioksit, kükürt dioksit ve hidrojen bromür.

IMO FTPC Bölüm 2 Duman yoğunluğu sınıflandırma standardına göre, herhangi bir deney koşulunda, maksimum optik yoğunluğun ortalama değerden şu kadar yüksek olması gerekir:

  • Perde, kaplama veya tavan yüzeyi için, 200’ün üzerinde
  • Güverte kaplama malzemesi için, 400’ün üzerinde
  • Malzemenin zemin yüzeyi için, 500’ün üzerinde
  • Plastik borular ve kablolar için, 400’ün üzerinde

IMO FTPC Bölüm 2: Duman ve zehirlilik testi için esas alınan standart, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen “ISO 5659-2 Plastikler - Duman oluşumu - Bölüm 2: Tek odacık testi ile optik yoğunluğun belirlenmesi” standardıdır. Bu standartta, malzeme veya kompozit numunelerinin açıkta kalan yüzeyinden duman üretimini ölçmek için bir test yöntemi açıklanmaktadır. Bu standart, esas olarak düz bir yüzeye sahip olan ve yatay yönde yerleştirildiğinde kalınlığı 25 mm’yi geçmeyen ve bir pilot alev uygulanarak veya uygulanmadan kapalı bir kabinde belirli seviyelerde ısıl ışımaya maruz bırakılan numunelere uygulanmaktadır. Bu test yöntemi tüm plastiklere uygulanabilir.

Bu test ile belirlenen optik yoğunluk değerlerinin, test edilen form ve kalınlıktaki numuneye veya montaj malzemesine özel olarak alınması ve doğal, temel özellikler olarak değerlendirilmemesi amaçlanmıştır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, IMO FTPC Bölüm 2: Duman ve zehirlilik testi prosedürüne uygun test hizmetleri de vermektedir.

WhatsApp