ASTM E90 - 09 Bina Bölmeleri ve Elemanlarının Havadaki Ses İletim Kaybı Testleri

ASTM E90 - 09 Bina Bölmeleri ve Elemanlarının Havadaki Ses İletim Kaybı Testleri

ASTM E90-09 test yönteminin gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmış laboratuvarlarda, odalar arasında ses iletimi için yalnızca önemli yolun test numunesinden geçmesi amaçlanır. Bu genellikle, sesler için başka birçok yolun bulunduğu binalarda geçerli değildir. Sonuç olarak, bu test yöntemi kullanılarak elde edilen ses derecelendirmeleri, binalardaki ses yalıtımı ile doğrudan ilgili değildir; bir saha testinde ölçülecek olanın üst sınırını temsil ederler.

ASTM E90 - 09 Bina Bölmeleri ve Elemanlarının Havadaki Ses İletim Kaybı Testleri

Bu test yöntemi saha testleri için tasarlanmamıştır. Saha testleri ise test yöntemi ASTM E 336'ya göre yapılır.

Bu test yöntemi, her türlü duvarlar, çalıştırılabilir bölmeler, zemin-tavan düzenekleri, kapılar, pencereler, çatılar, paneller ve diğer boşluk bölücü elemanlar gibi bina bölmelerinin hava kaynaklı ses iletim kaybının laboratuvar ölçümünü kapsar.

Standart: ASTM E90 – Bina Bölmelerinin ve Elemanlarının Havadaki Ses İletim Kaybının Laboratuvar Ölçümü için Standart Test Yöntemi

Kapsam: Bu test yöntemi, iç ve dış bina bölme ve elemanlarının hava kaynaklı ses iletim kaybının laboratuvar ölçümlerini kapsar. Bu testten elde edilen veriler, sırasıyla ASTM E413 ve ASTM E1332'ye göre ses iletim sınıfı (STC) ve dış mekan-iç mekan iletim sınıfı (OITC) derecelendirmelerini hesaplamak için kullanılır.

Uygulanabilir Ürünler: Pencereler, kapılar, iç ve dış duvar konstrüksiyonları, zemin-tavan sistemleri, çatı montajları, giydirme cephe ve vitrin sistemleri, ışıklıklar, ofis ekranları ve daha birçok ürün çeşidi. ASTM E1425 standart uygulaması, pencereler, kapılar, giydirme cepheler ve ışıklık sistemleri için standart test boyutlarını belirtir. Duvar düzenekleri en az 8' genişliğinde ve 8' yüksekliğinde olmalıdır, ancak beklenen STC derecesine bağlı olarak daha büyük olması gerekebilir. Tüm test çerçevesini doldurmak için zemin-tavan ve çatı düzeneklerinin 10' genişliğinde ve 12' uzunluğunda olması gerekir.

Test prosedürü: İki bitişik yankı odası, aralarında bir açıklık olacak şekilde düzenlenmiştir. Ürün veya düzenek, daha sonra test odaları arasındaki açıklığa yerleştirilen bir test çerçevesi veya dolgu duvarına kurulur. Odalar arasındaki tek önemli ses iletim yolunun test numunesi veya bölme yoluyla olmasına dikkat edilir. Daha sonra kaynak odada yaklaşık olarak dağınık bir ses alanı üretilir. Test numunesine gelen ses, numunenin titreşmesine ve alıcı odada bir ses alanı oluşturmasına neden olur. İki odadaki uzay ve zaman ortalamalı ses basınç seviyeleri belirlenir. Ayrıca test numunesi yerindeyken, alıcı odadaki ses emilimi ve arka plan ses seviyeleri belirlenir. İki odadaki ses basınç seviyeleri,

Sonuç: Test raporu, 80 ila 5000 Hertz arasındaki ses iletim kaybı değerlerini, STC derecesini ve OITC derecesini içerecektir. ISO uluslararası derecelendirmesi (Rw) önceden talep edilmesi halinde de hesaplanabilir. Önceden talep edilmesi halinde bazı düşük frekanslarda ses iletim kaybı ölçümleri yapılabilir.

EUROLAB laboratuvar ASTM E90 testlerinde teknolojik altyapı ve tecrübesiyle, akredite olarak hizmet vermektedir.

WhatsApp