Yem Analizleri

Yem Analizleri

Yem analizleri, yem içeriklerinin bileşimi hakkında doğru bilgi sağlamak ve yemdeki istenen ve istenmeyen maddelerin seviyesini belirlemek, bu şekilde hayvancılık için güvenli ve dengeli diyetlerin temin edilmesini sağlamak için gerekli olmaktadır. Bu analizler yapılmadan hayvanların ne yediğini kontrol etmek neredeyse imkansızdır.

Yem Analizleri

Önümüzdeki 30 yıl içinde hayvancılık ürünlerine yönelik küresel talebin yüzde 60’dan fazla artması bekleniyor. Hayvancılık sektörü, gelecekte ihtiyaç duyulan ürünleri sağlamak için hayvanlara güvenli ve besleyici yem miktarını büyük ölçüde arttırmak zorundadır.

Hayvanların yeterli ve dengeli beslenmesi, yemlerin toksinlerden ve kirletici maddelerden arındırılması ve hayvanların üretkenlik ve refahlarının yükseltilmesi gerekmektedir. Kaliteli yem aynı zamanda üreticilerin kazançlarını arttırır ve daha temiz ve daha yeşil bir çevre sağlar. Kısaca hayvan yeminin güvenliği ve kalitesi, tehlikeli maddelerin gıdaya girmesini önlemek için hayati önem taşımaktadır.

Yetersiz beslenme sadece hayvanın üretkenliğini değil, aynı zamanda sağlığını, davranışını ve refahını da etkiler. Aynı zamanda yem ve gıda kaynaklı patojenler arasındaki yakın bağlantı yüzünden, gıda zincirinin güvenliği ve kalitesi etkilenebilir. Yemlerde mikotoksinlerin, ağır metallerin ve pestisitlerin varlığı, hayvan ve insan sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Kontamine yem, çoğu kez yemin geri çağrılmasına ve önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu nedenle kirletici maddelerin ve toksinlerin düzenli olarak ölçülmesi önemlidir.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında yem analiz hizmetleri de bulunmaktadır.

WhatsApp