Aktif Madde Belirleme Testleri

Aktif Madde Belirleme Testleri

Aktif bileşenler, canlı maddeler üzerinde terapötik, tıbbi veya biyokimyasal etkileri ifade eden farmasötik ve tarımsal kimyasalların bileşenleridir. Zirai kimyasallar özellikle pestisitler (zararlı böceklere karşı kullanılan ilaçlar), herbisitler (zararlı otlara karşı kullanılan ilaçlar) ve böcek öldürücüleri içermektedir.

Aktif Madde Belirleme Testleri

Bir aktif bileşenin canlılığını ve etkinliğini belirlemenin yolu, biyolojik aktivitesini iyi anlamaktır. Bir aktif bileşenin biyolojik aktivitesinin derecesi, genelde dozaj konsantrasyonu ve faydalı etkiler arasında doğrudan orantılı bir ilişkiyi belirtmektedir.

Zirai kimyasalları üretmek ve tedarik etmek için gerekli gereksinimler ve sertifikalar yüzünden, kimyasal formülasyon sürecinin her aşaması sıkı bir şekilde kontrol edilmelidir. Aktif bileşenler çok aşamalı, kimyasal parti işleme tesislerinde üretilmelidir. Aktif bileşenlerin sentezlenmesi, güçlü kimyasal üretim bileşenleri ile bütünsel bir yaklaşım gerektirmektedir. Tarımsal kimyasallar için aktif bileşen üretmek için kullanılan çok sayıda kimyasal yöntem bulunmaktadır.

Aktif madde veya aktif bileşen kavramları, terapötik bir etkiye sahip kimyasal bir maddeye karşılık gelir. Etken madde, genelde yardımcı maddelere kıyasla küçük bir oranı temsil etmektedir. Bugün bitkilerden ekstrakte edilen aktif bileşenleri içeren ilaçlar hala kullanılmaktadır. Ancak çoğu modern farmasötik ürün, moleküllerinin kimyasal yapısı iyi bilinen aktif maddeler içermektedir.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında aktif madde belirleme test hizmetleri de bulunmaktadır.