Eksipiyan Testi

Eksipiyan Testi

Farmasötik eksipiyanlar, güvenlik için uygun şekilde değerlendirilen ve kasıtlı olarak bir ilaç dağıtım sistemine dahil edilen aktif farmasötik bileşen (API) dışındaki maddelerdir.

Eksipiyan Testi

Örneğin, eksipiyanlar şu şekilde davranabilirler ; imalat sırasında ilaç dağıtım sisteminin işlenmesine yardımcı olmak; stabiliteyi, biyoyararlanımı veya hastanın kabul edilebilirliğini korumak, desteklemek veya geliştirmek; ürün tanımlamaya yardımcı olmak; ve depolama veya kullanım sırasında ilacın genel güvenliğinin, etkililiğinin veya dağıtımının diğer niteliklerini geliştirmek.

EUROLAB, eksipiyan maddeler için rutin olarak tam monograf testi gerçekleştirir.

EUROLAB, konusunda son derece uzman ekibiyle ve uluslararası akredite laboratuvarlarıyla birlikte, Eksipiyan Testi kapsamında tüm test, analiz, ölçüm, değerlendirme ve rapor oluşturma hizmetlerini eksiksiz ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirir.