İlaç Çözünme Testleri

İlaç Çözünme Testleri

Farmasötik endüstrisinde, ilaç  çözünme testi  rutin olarak her iki kalite kontrol amacıyla kritik in vitro ilaç salım bilgisi sağlamak, yani tabletler gibi katı oral dozaj formlarının seri-seri tutarlılığını ve ilaç gelişimini değerlendirmek için kullanılır, yani, in vivo ilaç salım profillerini tahmin etmek için yapılması gereklidir. Hem Aparat 1 (Sepet) hem de Aparat 2 (Kürek), çözünme testi için EUROLAB tarafından kullanılır.

İlaç Çözünme Testleri

Uygulanabilir Standartlar:

  • USP <711>

Çalışma Taslağı:

Çözünme testinin Aşama S 1 'inde 6 tablo test edilir. Aşağıdaki parametreler seçilir: aparat, ortam, ortam hacmi, rpm ve çözünme süresi.

Her tablet çözünme kabına yerleştirilir ve analiz belirtilen zamanda seçilen parametrelere göre devam eder. Sonunda, her bir kaptan ortamın bir örneği alınır ve süzülür.

Süzüntü, uygun yöntem kullanılarak Deney için test edilir. En yaygın yöntemler HLPC veya UV / Vis'dir. Aşama S 1  gereklilikleri yerine getirilmezse, ilave 6 tablet Aşama S 2 olarak test edilir .

Kademe S 2  gereklilikleri karşılanmazsa, ilave 12 tablet Kademe S 3 olarak test edilir .

İlgili aşamanın spesifikasyonları, tablet tipine (münferit salım, uzatılmış salım, gecikmeli salım, vb.) göre ayrı monografta belirtilir.

EUROLAB, konusunda son derece uzman ekibiyle ve uluslararası akredite laboratuvarlarıyla birlikte, İlaç Çözünme Testleri kapsamında tüm test, analiz, ölçüm, değerlendirme ve rapor oluşturma hizmetlerini eksiksiz ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirir.

WhatsApp