TSE K 564 Test Gereklilikleri

TSE K 564 Test Gereklilikleri

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayınlanan TSE K 564 standardında, A sınıfı yangınlarda kullanılan su esaslı yangın söndürme ve soğutma çözeltilerine yönelik gereklilikler açıklanmaktadır. Bu standardın tam ismi şu şekildedir: TSE K 564 Su esaslı yangın söndürme ve soğutma çözeltisi - A sınıfı yangınlar için.

TSE K 564 Test Gereklilikleri

Bu standart, A sınıfı yangınları, basınçlı ya da basınçsız yangın söndürme araç ve ekipmanı ile hızlı söndürmek ve soğutmak için kullanılan su bazlı yangın söndürme ve soğutma çözeltilerinin tanımına, sınıflandırmasına ve özelliklerine, numune alma şekline, muayene ve test yöntemlerine ve tüketicilere sunulmasına yönelik esasları içermektedir.

Sadece A sınıfı yangında kullanılacak basınçlı su, B veya C sınıfı yangınlarda kullanılmamalıdır. Aksi halde yangının yayılmasına veya elektrik çarpmasına neden olur. A sınıfı yangınlar, ahşap, kağıt, kumaş, kauçuk, bez ve hatta plastikler gibi sıradan yanıcı maddelerden oluşan yangınlardır. A sınıfı bir yangının en tanınmış işaretlerinden biri, yakıt kaynaklarının, yandıklarında geride kül bırakmalarıdır. Bu yangınlar en basit yangın türleridir ve yaygın olarak evlerde ve ofislerde bulunan normal malzemeleri içerir. A sınıfı yangınlar tipik olarak su ile söndürülür. Bir su söndürücünün amacı, yangından ısıyı uzaklaştırmak ve yangın üçgenini kırmaktır (yanıcı madde olarak yakıt, yakıcı madde olarak oksijen ve tutuşturma, yani ateşleme kaynağı).

Esas olarak yangın söndürücüler A, ABC, BC veya K tipi olarak sınıflandırılmaktadır. Kişisel yaralanmaları veya mal hasarını önlemek için belirli yangın sınıfında doğru tipte yangın söndürücünün kullanılması önemlidir. Yanlış tipte yangın söndürücü elektrik çarpmasına, patlamaya veya yangının yayılmasına neden olabilir. Küçük yangınları söndürmek için portatif söndürücüler kullanışlı görülmektedir. Ancak sulu yangın söndürücüler, elektrikli ekipman içeren yangınlarla mücadele için kesinlikle uygun değildir.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, TSE K 564 standardı kapsamında, A sınıfı yangınlar için, su esaslı yangın söndürme ve soğutma çözeltisi test hizmetleri de vermektedir.

WhatsApp