Eurolab Akreditasyon

Akreditasyonlarımız

Akreditasyon isteyen her mikrobiyolojik laboratuvar, onaylanmış test yöntemlerinin laboratuvarda gerçekleştirildiğinde belirli gereksinimleri karşılayabildiğini gösterebilmelidir. Bu işlem Yöntem Doğrulama olarak bilinir ve tekrarlanabilirlik ve ara hassasiyet ölçülerek belirlenir.

IAF ve UAF Akreditasyonu

Tekrarlanabilirlik, laboratuvarın kısa bir zaman aralığında benzer çalışma koşullarında tekrar tekrar bir test yapıldığında aynı sonuçlara ulaşabilmesidir. Eğer test sonuçları tutarlı bir şekilde doğruysa, laboratuvarın test yönteminin gvenilir olduğu kanıtlanmış olur. Bu bağlamda, ISO IEC 17020 ve ISO IEC 17025 Akreditasyonu EUROLAB'ın tutarlı ve güvenilir sonuçlar sağlama yeteneğini teyit eder.

EUROLAB, vermiş olduğu tüm hizmetleri, raporlama ve sertifikasyon faaliyetlerini IAF/ILAC tarafından tanınan TÜRKAK - TÜRK AKREDİTASYON KURUMU (TS EN ISO IEC 17021), UAF - UNITED ACCREDITATION FOUNDATION (ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17021) ve aynı zamanda Enterprise Accreditation Foundation (EAF) kuruluşundan sağladığı akreditasyona dayanarak sürdürmektedir. Enterprise Accreditation Foundation (EAF), aynı zamanda Birleşmiş Milletler (UN GLOBAL COMPACT) imzacısıdır.

Akreditasyon, kuruluşları değerlendirmenin kesin aracı olarak 50 yılı aşkın bir süredir uygulanmaktadır ve şu anda dünyanın neredeyse her ülkesinde kullanılmaktadır. Dünya çapında güvenilir ürün ve hizmetlere yönelik talep, akreditasyonu bir zorunluluk haline getirmiştir. Aynı zamanda resmi politikaların ve yasal düzenlemelerin getirdiği standartlara uygun yetkin kuruluşları belirlemek için kullanılan akreditasyon, kamu güvenliği ve refahı üzerinde doğrudan etkisi olan işler için esastır.

Üst düzeyde hizmet sunduğunuzu ve hizmetinizin kalitesini göstermenin en iyi yolu sahip olduğunuz akreditasyonlardır. EUROLAB, ulusal ve uluslararası bir çok akreditasyona sahiptir ve bütün ölçüm, test, analiz, muayene, kontrol ve sertifikasyon çalışmalarında düzenlediği rapor ve belgeler, dünyanın her yerinde geçerli olmaktadır.

WhatsApp