Eurolab Gizlilik İlkesi

Gizlilik İlkesi

EUROLAB, gizlilik politikası, istisna kabul edilmeksizin tüm müşteriler için geçerlidir. İşletmelerin isim, unvan, adres, telefon ve e-posta bilgileri kadar, ölçüm, test, analiz, muayene, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları sırasında elde edilen veya işletmeler tarafından beyan edilen hiçbir bilgi, ilgili veya ilgisiz üçüncü kişilere teslim edilmez ve kamu oyuna asla açıklanmaz.

EUROLAB Gizlilik İlkesi

Sektörün lider kuruluşu, TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. iştiraki olan ve aynı etik değerlere sahip olan EUROLAB ve işletmeler arasındaki ilişki, elde edilen hiçbir bilginin önceden onay alınmadan üçüncü kişiler ile paylaşılmayacağı anlayışına dayanmaktadır. Test ve analiz talebinde bulunan işletmeler, mahremiyet hakkına sahiptir ve EUROLAB’ın tüm çalışanları gizlilik ilkelerine uyma konusunda genel kurallara uymak zorundadır.

EUROLAB gizlilik politikası, tüm müşteriler için geçerlidir. İşletmelerin isim, unvan, adres, telefon ve e-posta bilgileri kadar, ölçüm, test, analiz, muayene, değerlendirme ve belgelendirme çalışmaları sırasında elde edilen veya işletmeler tarafından beyan edilen hiçbir bilgi, ilgili veya ilgisiz üçüncü kişilere teslim edilmez ve kamu oyuna açıklanmaz. Resmi kuruluşlar tarafından talep edilen bilgiler sadece yasal düzenlemeler çerçevesinde ilgili kuruluşa verilebilir.

Resmi kuruluşlar tarafından talep edilen bilgiler sadece yasal düzenlemeler çerçevesinde ilgili kuruluşa verilebilir. Aksi halde bu bilgiler hiçbir üçüncü tarafa verilmez, satılmaz veya görüntülenmez.

EUROLAB tarafından açıklanan gizlilik politikası, işletmelerin verilerini toplama, kullanma, açıklama ve yönetme yöntemlerini açıklayan bir beyandır. Gizlilik politikasında yer alan ilkelerin temelini veri koruma hukuku oluşturmaktadır. Veri koruma hukuku, saklı tutulması gereken verilerin korunmasına yönelik birçok yasal düzenlemeye dayanmaktadır. Veri koruma artık sadece laboratuvarlar değil bütün işletmeler için bir yönetim problemidir ve risk yönetimi ile doğrudan ilgilidir.

EUROLAB, karşılıklı güvenin değerini bilir, müşteri gizliliğini son derece önemser ve bu bağlamda, veri sistemlerini koruma altına almak için en son teknolojiyi kullanarak bunu garantiler.

WhatsApp