Eurolab Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

EUROLAB'ta prensiplerin ve değer odaklı yönetim uygulamalarının kullanımının daha verimli ve rekabetçi sonuçlar elde ettiğine ve böylece karlı ve sürdürülebilir bir büyüme sağladığına inanıyoruz.

Eurolab Misyon ve Vizyon

EUROLAB, her zaman sektörün en güncel ve en donanımlı laboratıvarı olmak için çabalar. Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek, kadrosundaki yönetici ve çalışanların sürekli gelişmelerini hedeflemek, teknik açıdan kendini sürekli yenileyen ve geliştiren bir anlayışa sahip olmak, müşterilerine bağımsız, tarafsız ve gizlilik prensiplerine bağlı bir anlayış ile hizmet vermek gibi ilkeleri benimser.

EUROLAB, kurumsal itibarı, grubumuzun en değerli varlıklarından biridir ve hizmet geliştirmelerinde kilit bir bileşendir. Tarafsızlık, bağımsızlık ve dürüstlük bu nedenle etik Kurallarımızın temel taşlarıdır.

Tüm bu değerler, ekibimiz tarafından paylaşılır ve desteklenir, bu nedenle grubumuzun birliğini ve uyumunu güçlendirerek sürdürülebilir ve kârlı büyüme stratejimize ulaşmamıza yardımcı olur.

EUROLAB etik kuralları, grubun Uyum Yönetim Sistemi politikalarının geri kalanıyla birlikte, tüm çalışanların ve yöneticilerin dahili politika ve prosedürleri bilmesini ve tüm gereksinimlerin etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak için kapsamlı bir uygulama programı ile desteklenmektedir.

EUROLAB'ın nihai hedefi, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin, kamu ve özel kuruluşların araştırma ve geliştirme çalışmalarında ihtiyaç duydukları test, ölçüm ve analizleri, ileri düzeyde cihazlar ve son teknolojik yöntemlerle karşılamak, eğitimli, deneyimli ve nitelikli çalışanları, altyapısı ve laboratuvar olanakları ile, alanında uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere sahip bir laboratuvar olmaktır.

WhatsApp