ETSI ETS 300 019-2 Ekipman Mühendisliği (EE) - Telekomünikasyon Ekipmanları İçin Çevresel Koşullar ve Çevresel Testler - Çevre Testlerinin Özellikleri

ETSI ETS 300 019-2 Ekipman Mühendisliği (EE) - Telekomünikasyon Ekipmanları İçin Çevresel Koşullar ve Çevresel Testler - Çevre Testlerinin Özellikleri

Avrupa düzeyinde standardizasyon alanında çalışmalarda bulunan üç kurumdan biri olan Avrupa Telekomünikasyon Standartlar Komitesi (ETSI) tarafından geliştirilen ETSI ETS 300 019 standardı, telekomünikasyon ekipmanı için çevresel koşullar ve çevresel testler ile ilgilidir ve her biri alt bölümlere sahip iki ana bölümden oluşmaktadır:

ETSI ETS 300 019-2 Ekipman Mühendisliği (EE) - Telekomünikasyon Ekipmanları İçin Çevresel Koşullar ve Çevresel Testler - Çevre Testlerinin Özellikleri

 • ETSI ETS 300 019-1 Çevresel koşulların sınıflandırılması
 • ETSI ETS 300 019-2 Çevresel testlerin özellikleri

ETSI ETS 300 019 standardının “Çevre testlerinin özellikleri” başlığını taşıyan ikinci bölümü, farklı çevre sınıfları için önerilen test ciddiyetlerini ve test yöntemlerini tanımlamaktadır. Bu bölümün alt bölümleri şu şekildedir:

 • Bölüm 2-0: Giriş
 • Bölüm 2-1: Depolama
 • Bölüm 2-2: Ulaşım
 • Bölüm 2-3: Hava koşullarından korunan yerlerde sabit kullanım
 • Bölüm 2-4: Hava koşullarına karşı korunmayan yerlerde sabit kullanım
 • Bölüm 2-5: Kara aracı kurulumları
 • Bölüm 2-6: Gemi ortamları
 • Bölüm 2-7: Taşınabilir ve sabit olmayan kullanım
 • Bölüm 2-8: Yeraltı lokasyonlarında sabit kullanım

Bu standartların amacı, birinci bölümde açıklanan ortamlarda depolanacak, taşınacak ve kullanılacak ekipman için gerekli direncin doğrulanmasına yönelik test ciddiyetlerini ve yöntemleri belirlemektir. Çevre testinin amacı, tanımlanmış çevresel koşullar altında ekipmanın geri dönüşü olmayan arızalar olmadan hayatta kalabileceğini ve gereksinimlere göre performans gösterebileceğini kanıtlamaktır. Bu testler güvenilirlik testleri veya ömür boyu testler değildir.

Bu bölümdeki testlerin ciddiyetleri, bu standardın birinci bölümündeki çevre sınıflarının karakteristik şiddetleri ile yakından ilişkilidir. Dönüşüm, IEC 60068-2 standardında tanımlanan test yöntemlerinde başarısızlık sonuçları, performans gereksinimleri ve dereceli test ciddiyetleri dikkate alınarak yapılmıştır.

Bu standartlarda aksi belirtilmedikçe orta arıza sonuçları ve normal performans gereksinimleri, standart olarak alınmaktadır. Çevresel direnç gereksinimlerini karşılamak için ikinci bölümde, kullanılan test ciddiyetleri ve yöntemleri ayrıntılı olarak verilmiştir. Çoğu durumda bu koşullar birinci bölümde gösterilenlerden farklıdır ve bazı parametreler için test yapılması önerilmemektedir.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, ETSI ETS 300 019 standardı kapsamında telekomünikasyon ekipmanları için çevresel koşullara yönelik çevresel test hizmetleri de vermektedir.