EN 45545-2 Demiryolu Uygulamaları - Demiryolu Araçlarında Yangından Korunma - Bölüm 2: Malzeme ve Bileşenlerin Yangın Davranışı İçin Gereklilikler

EN 45545-2 Demiryolu Uygulamaları - Demiryolu Araçlarında Yangından Korunma - Bölüm 2: Malzeme ve Bileşenlerin Yangın Davranışı İçin Gereklilikler

Bir Avrupa standardı olan EN 45545-2 standardında, demiryolu araçlarında kullanılan malzeme ve ürünler için yangına tepki performans gereklilikleri açıklanmaktadır.

EN 45545-2 Demiryolu Uygulamaları - Demiryolu Araçlarında Yangından Korunma - Bölüm 2: Malzeme ve Bileşenlerin Yangın Davranışı İçin Gereklilikler

Bu standartta tanımlanan çalışma ve tasarım kategorileri, bir sınıflandırma sisteminin temeli olarak kullanılan tehlike seviyelerini belirlemek için kullanılmaktadır. EN 45545-2 standardı, her tehlike seviyesi için, test yöntemlerini, test koşullarını ve yangına tepki performans gerekliliklerini tanımlamaktadır. Ancak bir yangın durumunda araçların korunmasını sağlayan önlemleri açıklamak bu standardın amacı değildir.

EN 45545-2 standardında öncelikle temel yangın güvenliği hedefleri belirlenmektedir. Demiryolu araçlarının ve kullanılan ürünlerin tasarımı, bir tutuşma olayı meydana geldiği zaman, kabul edilebilir bir güvenlik düzeyine ulaşılması için yangın gelişimini sınırlama amacına sahip olmalıdır. Bu şekilde bir yangın durumunda yolcuların ve personelin güvenli bir yere, yardım almadan kurtulma ve yangına müdahale etme olasılığı yüksek olabilir.

Tehlike seviyeleri, EN 45545-1 standardında tanımlanan çalışma kategorileri ve tasarım kategorileri arasındaki ilişki kullanılarak belirlenmiştir. Tehlike seviyeleri, malzeme yangın güvenliği gereksinim sınıflandırması için kullanılmaktadır.

Esasında EN 45545 standardı, “Demiryolu uygulamaları - Demiryolu araçlarında yangından korunma” başlığı altında şu bölümlerden oluşmaktadır:

  • EN 45545-1 Bölüm 1: Genel
  • EN 45545-2 Bölüm 2: Malzeme ve bileşenlerinin yangın davranışları için gereksinimler
  • EN 45545-3 Bölüm 3: Yangın bariyerleri için yangına direnç gereklilikleri
  • EN 45545-4 Bölüm 4: Demiryolu taşıtlarının tasarımı için yangın güvenliği gereklilikleri
  • EN 45545-5 Bölüm 5: Troleybüs de dahil olmak üzere elektrikli cihazlar için yangın güvenliği gereksinimleri, rehberli otobüs ve manyetik kaldırma araç takip
  • EN 45545-6 Bölüm 6: Yangın kontrol ve yönetim sistemleri
  • EN 45545-7 Bölüm 7: Yanıcı sıvı ve yanıcı gaz tesisatları için yangın güvenlik gereksinimlerini

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, EN 45545 standardı standardı kapsamında demiryolu araçlarında yangından korunma amaçlı malzeme ve bileşenlerin yangın davranışına yönelik test hizmetleri de vermektedir.