Suda Çözünmeyen Madde Miktarı Tayini

Suda Çözünmeyen Madde Miktarı Tayini

Gıda maddeleri genel olarak su ve kuru madde olarak iki kısımdan oluşmaktadır. Gıda maddesinden su uzaklaştırıldığı zaman geriye kuru madde kalır. Bu kısma toplam kuru madde denmektedir. Çünkü kuru madde, iki kısımdan oluşmaktadır. Bir kısmı suda çözünmeyen kuru maddedir, bir kısmı da suda çözünen kuru maddedir. Gıdalarda bulunan suda çözünmeyen kuru madde genel olarak selüloz ve nişasta gibi büyük moleküllü bileşiklerden oluşmaktadır. Suda çözünen kuru maddeler ise früktoz ve glikoz gibi şekerler ve sitrik asit, malik asit, tartarik asit gibi organik asitlerdir.

Suda Çözünmeyen Madde Miktarı Tayini

Suda çözünen kuru madde miktarı, üretim ve kalite kontrol çalışmalarında önemli bir kriterdir. Suda çözünür kuru madde miktarı hasat zamanının belirlenmesinden meyvelerde olgunluk seviyesine kadar ve konsantre, meyve suyu, salça veya konserve süreçlerinde devamlı takip edilmesi gereken bir kriterdir.

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ISO 751 standardı, meyve ve sebzelerin yenilebilir kısımlarındaki suda çözünmeyen katıların içeriğinin belirlenmesine yönelik bir yöntem sunmaktadır. Bu standart ülkemizde TSE tarafından TS 1126 ISO 751 Meyve ve sebze ürünleri - Suda çözünmeyen katı maddelerin tayini başlığı ile yayınlanmıştır.

Geniş bir teknolojik ekipmana ve yetişmiş ve deneyimli bir kadroya sahip olan ve en modern yöntemleri uygulayan kuruluşumuzda gerçekleştirilen test ve analizlerde, bir yandan ulusal ve uluslararası standartlara, bir yandan da yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmaktadır. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında suda çözünmeyen madde miktarı tayini hizmetleri de bulunmaktadır.