Zeloitlerin Tayini

Zeloitlerin Tayini

Zeloit, çoğu yerde kaynayan taş olarak adlandırılır. Günümüzde bu terim, su yumuşatıcılar ve kedi kumundan, hayvan yemi ve endüstriyel katalizörlere kadar her türlü ilginç kullanıma sahip 200’ün üzerinde farklı minerali ifade etmektedir.

Zeloitlerin Tayini

Zeolitler, birbirine bağlı alümina ve silika tetrahedrasından yapılan hidratlanmış alüminosilikat mineralleridir. Daha basit bir ifade ile sodyum, potasyum ve magnezyum gibi alkali-toprak metalleri ve aralarındaki boşluklarda su molekülleri bulunan, alüminyum, oksijen ve silikon elementlerinden oluşan, kristal bir yapıya sahip katı maddelerdir. Hem volkanik hem de tortul kayaçlarda oluşan yaklaşık 40 doğal zeolit bulunmaktadır. 150 civarında da yapay zeolit bulunmaktadır.

Zeolitler, diğer birçok malzemenin aksine çevresel koşullara direnen çok kararlı katılardır. Yüksek sıcaklıklar onları rahatsız etmez, çünkü oldukça yüksek erime noktalarına sahiptirler (1000 derecenin üzerinde) ve yanmazlar. Ayrıca yüksek basınçlara dirençlidirler. Suda veya diğer inorganik çözücülerde çözünmezler ve havada oksitlenmezler. Ancak lifli formlarının kanserojen olma şüphesi bulunmaktadır. Reaktif olmadıklarından herhangi bir zararlı çevresel etkiye sahip değildir.

Zeolitlerin en büyük günlük kullanımlarından biri su yumuşatıcıları ve su filtreleridir. Birçok günlük çamaşır ve bulaşık makinesi deterjanı, kalsiyum ve magnezyumu gidermek ve suyu yumuşatmak için zeolitler içerir.

Geniş bir teknolojik ekipmana ve yetişmiş ve deneyimli bir kadroya sahip olan ve en modern yöntemleri uygulayan kuruluşumuzda gerçekleştirilen test ve analizlerde, bir yandan ulusal ve uluslararası standartlara, bir yandan da yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmaktadır. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında zeloitlerin tayini hizmetleri de bulunmaktadır.