Toplam Aktif Madde Tayini

Toplam Aktif Madde Tayini

Aktif madde veya aktif bileşen terimi, tedavi edici bir etkiye sahip kimyasal bir maddeye karşılık gelir. Etken madde genelde yardımcı maddelere kıyasla küçük bir oranı temsil eder. Bitkilerden ekstrakte edilmiş aktif bileşenleri içeren ilaçlar hala bulunsa da, çoğu modern farmasötik ürün, molekülleri kimyasal olarak iyi bilinen aktif maddeler içerir.

Toplam Aktif Madde Tayini

Aktif bir bileşen, biyolojik olarak aktif olan farmasötik bir ilaç veya pestisit içeriğinde yer alan bileşendir (kısaca API olarak bilinir). Bazı ilaç ürünleri birden fazla aktif bileşen içerebilir.

Diğer yandan toplam aktif madde olarak kabul edilen maddeler yüzey temizleme özelliklerine sahiptir. Bu özellik, günümüzde birçok temizlik malzemesi ve deterjanın yaygınlaşmasını beraberinde getirmiştir. Toplam aktif maddeler kozmetik sektöründe de sıklıkla kullanılmaktadır.

Ürün güvenliğini kanıtlamak için toplam bir aktif madde analizine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu testlerde genelde üç farklı yöntem tercih edilmektedir:

  • Yüzde olarak sodyum klorür miktarının belirlenmesi
  • Alkolde çözünen madde miktarının belirlenmesi
  • Sülfatlanmış ve sülfatlanmamış organik maddelerin tayini

Her üç yöntemle de uygulanan testler, gelişmiş laboratuvarlarda belli standartlara uyularak yapılmaktadır.

Geniş bir teknolojik ekipmana ve yetişmiş ve deneyimli bir kadroya sahip olan ve en modern yöntemleri uygulayan kuruluşumuzda gerçekleştirilen test ve analizlerde, bir yandan ulusal ve uluslararası standartlara, bir yandan da yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmaktadır. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında toplam aktif madde tayini hizmetleri de bulunmaktadır.