EN 13814 Eğlence Araçlarının ve Eğlence Cihazlarının Güvenliği

EN 13814 Eğlence Araçlarının ve Eğlence Cihazlarının Güvenliği

Bir Avrupa standardı olan EN 13814 standardı, “Eğlence araçlarının ve eğlence cihazlarının güvenliği” ana başlığı altında şu bölümlerden oluşmaktadır:

EN 13814 Eğlence Araçlarının ve Eğlence Cihazlarının Güvenliği

  • EN 13814-1 Bölüm 1: Tasarım ve üretim
  • EN 13814-2 Bölüm 2: Çalıştırma, bakım ve kullanım
  • EN 13814-3 Bölüm 3: Tasarım, üretim, çalıştırma ve kullanım sırasında muayene için gereklilikler

EN 13814-1 standardında, kişiler tarafından boş zaman etkinliği olarak kullanılması amaçlanan mobil, geçici veya kalıcı olarak kurulmuş makine ve yapıların güvenli tasarımını, hesaplanmasını, imalatını ve kurulumunu sağlamaya yönelik gerekli minimum gereksinimler açıklanmaktadır. Örneğin dönel kavşaklar, salıncaklar, tekneler, dönme dolaplar, hız trenleri, oluklar, kabinler, yan gösteriler ve sanatsal hava gösterileri için yapılar gibi. Bu yapılar, bozulma veya bütünlük kaybı olmaksızın tekrar tekrar ve fuar alanları, eğlence parkları veya diğer herhangi bir yere geçici veya kalıcı olarak kurulması amaçlanan eğlence cihazlarıdır. Tribünler, şantiye kurulumları, iskeleler, çıkarılabilir tarımsal yapılar, üç çocuğa kadar taşıyabilen jetonlu basit çocuk eğlence cihazları ve su kaydırakları veya yaz kızak pistleri gibi eğlence cihazları, oyun ekipmanları, ip parkurları, tırmanma duvarı, şişme, trambolinler, yüzme havuzu ekipman ve benzerleri bu standart kapsamında değildir. Bu standardın kapsamına girmeyen tüm eğlence araçları ve cihazlar için ilgili standartlar geçerlidir. Buna rağmen bu standart, burada açıkça belirtilmeyen herhangi bir benzer yapısal veya yolcu taşıyan eğlence cihazının tasarımında kullanılabilir. İşçi sağlığı ve güvenliği açısından ulusal düzenlemeler geçerlidir.

EN 13814-2 standardında, hem bozulma veya bütünlük kaybı olmaksızın tekrar tekrar, hem de fuar alanları ve eğlence parkları veya herhangi bir yere geçici veya kalıcı olarak takılması amaçlanan eğlence amaçlı binicilik ve eğlence cihazlarının güvenli bakım, çalıştırma, muayene ve test edilmesini sağlamaya yönelik gerekli minimum gereksinimler açıklanmaktadır. Tribünler, şantiye kurulumları, iskeleler, çıkarılabilir tarımsal yapılar, üç çocuğa kadar taşıyabilen jetonlu basit çocuk eğlence cihazları ve su kaydırakları veya yaz kızak pistleri gibi eğlence cihazları, oyun ekipmanları, ip parkurları, tırmanma duvarı, şişme, trambolinler, yüzme havuzu ekipman ve benzerleri bu standart kapsamında değildir. İşçi sağlığı ve güvenliği açısından ulusal düzenlemeler geçerlidir.

Bu standardın amaçları doğrultusunda, eğlence cihazı, yolcu içinde veya üzerinde öncelikle kendi hareketi ile hareket ettiğinde veya eğlence yolculuğu teriminin kapsamına girmeyen başka herhangi bir sistemle hareket ettiğinde istenen eğlence veya eğlence etkisini yaratan ekipman düzenlemesini ifade eder. Eğlence yolculuğu, biyomekanik etkinin sonucu dahil olmak üzere, hareket sırasında yolcuları eğlendirmek için tasarlanmış ekipmanı ifade eder. Bu standartta, eğlence cihazı kelimesi, bir eğlence cihazına veya eğlence aracına atıfta bulunmak için kullanılır.

EN 13814-3 standardında, EN 13814-1 ve EN 13814-3 standartlarına göre tasarlanan, üretilen, çalıştırılan ve kullanılan eğlence cihazlarının gerekli bağımsız muayeneleri için gereksinimler tanımlanmaktadır.

Herhangi bir eğlence cihazının ilk onayı, yapılacak inceleme, inceleme ve testlerden oluşmaktadır. Güvenlik ile ilgili tüm tasarım belgeleri ve tamamlanmış eğlence cihazı inceleme ve incelemeye tabi tutulmaktadır. Başarılı bir denetimden sonra EN 13814-1 ve EN 13814-3 standartları ile uyumluluğu onaylayan bir belge düzenlenmektedir. Gerçekleştirilen incelemelerin, muayenelerin ve testlerin sonuçları, eğlence cihazı günlüğünün ayrılmaz bir parçası olmaktadır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, EN 13814 standardı kapsamında, eğlence araçlarının ve eğlence cihazlarının güvenliğine yönelik test hizmetleri de vermektedir.