MIL-STD-740-2 Gemi Ekipmanlarının Yapıdan Bağlı Titreşim Hızlanma Ölçümleri ve Kabul Kriterleri

MIL-STD-740-2 Gemi Ekipmanlarının Yapıdan Bağlı Titreşim Hızlanma Ölçümleri ve Kabul Kriterleri

Bir Amerika Birleşik Devletleri askeri savunma standardı olan MIL-STD-740-2 standardında, gemi teçhizatı için belli uyarı levhası gereklilikleri ve çizim ve manuel bilgi gereklilikleri açıklanmaktadır. Bu standart, ekipman edinme testi için kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

MIL-STD-740-2 Gemi Ekipmanlarının Yapıdan Bağlı Titreşim Hızlanma Ölçümleri ve Kabul Kriterleri

Söz konusu standart, gemi ekipmanı tarafından üretilen yapı kaynaklı titreşim ivmesi için ölçüm ve analiz ve kabul edilebilir maksimum seviye kriterleri için enstrümantasyon ve prosedürler içermektedir. Ekipman seviyelerinin burada belirtilen sınırlar dahilinde olduğunu kanıtlamak amacı ile yapı kaynaklı ses testi uygulanmaktadır.

Bu standart, gemi donanımına uygulanan spesifikasyonları ve benzer belgeleri tanımlamaktadır.

Ekipman kabulünü belirlemek için bu standartta kullanılan temel yöntem, yapı kaynaklı titreşim ivme seviyesinin desibel cinsinden ölçülmesidir.

Belirlenen yerde ivmeölçerler kullanılarak ölçülen yapı kaynaklı titreşimsel ivme düzeylerinin hiçbiri geçerli yapı kaynaklı kabul kriterlerini aşmıyorsa, ekipman kabul edilebilir olmaktadır.

Özellikle motor pompası gibi güçlü bir titreşim kaynağı olduğunda, maksimum performans elde etmek ya da belli kriterleri karşılamak için makine kurulumlarında sıkı titreşim yalıtımına ihtiyaç olmaktadır. Araçlarda, gemilerde ve trenlerde yolcu konforu için veya hassas elektronik ekipmanların korunması açısından bu titreşimlerin, sistemin diğer bölümlerine iletilmesini mutlaka önlemek gerekmektedir. Bu nedenle savunma sektöründe de titreşim izolasyonunun iyileştirilmesi önem taşımaktadır.

Esasen mekanik bir yapı veya hava yoluyla bir numuneden yayılan akustik gürültünün ölçümü açısından bu standart iki bölümden oluşmaktadır:

  • Havadaki ses tipik olarak MIL-STD-740-1 standardına göre ölçülmektedir. Havadaki gürültünün temel ölçü birimi ses gücüdür. Ses basıncı ölçümleri sıklıkla kaydedilir ve ölçümlerden ses gücü hesaplanır.
  • Yapı kaynaklı ses ise tipik olarak MIL-STD-740-2 standardında göre ölçülmektedir. Yapı kaynaklı gürültünün ölçümü için temel yöntem, ekipman tarafından indüklenen titreşim ivmesinin ölçümüdür. Genel olarak ekipman esnek bir şekilde monte edilir ve montaj noktalarının her birinde üç eksenli ölçümler yapılır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, MIL-STD-740-2 standardı kapsamında gemi ekipmanlarının yapıdan bağlı titreşim hızlanma ölçümleri ve kabul kriterlerine yönelik test hizmetleri de vermektedir.

WhatsApp