IP 346 (TS 13370) Kullanılmayan Yağlama Baz Yağlarında ve Asfalten İçermeyen Petrol Fraksiyonlarında Polisiklik Aromatiklerin Tayini

IP 346 (TS 13370) Kullanılmayan Yağlama Baz Yağlarında ve Asfalten İçermeyen Petrol Fraksiyonlarında Polisiklik Aromatiklerin Tayini

International Petroleum Corp. (IPC), organik ve inorganik büyüme için sağlam bir temel sağlayan uluslararası bir petrol ve gaz arama ve üretim şirketidir. Bu kuruluş, standart test yöntemleri, petrol testlerini gerçekleştiren laboratuvarlar için, herhangi bir kalite kontrol çalışmasında vazgeçilmez bir kılavuz olmaktadır. Petrol ve petrol ürünlerinin ulusal ve uluslararası testleri için gerekli bir araç olan IP standart test yöntemlerinin en son versiyonu 2017 yılında yayınlanmıştır.

IP 346 (TS 13370) Kullanılmayan Yağlama Baz Yağlarında ve Asfalten İçermeyen Petrol Fraksiyonlarında Polisiklik Aromatiklerin Tayini

IP 346 standardında, kullanılmayan yağlama baz yağlarında ve asfalten içermeyen petrol fraksiyonlarında polisiklik aromatiklerin tayinine yönelik, dimetil sülfoksit ekstraksiyonu kırılma indisi yöntemi tanımlanmaktadır. Bu standart, asfalten içermeyen petrol ürünleri ve baz yağlarda, polisiklik aromatik hidrokarbonların (PAH) tayinine yönelik, dimetil sülfoksit ile özütleme yöntemini açıklamaktadır.

Bu test yöntemi, yüzde 1-15 m/m arası konsantrasyon aralığında polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) içeren ve 100 kPa (1 atm) basınçta 300 derecenin altında buharlaşan ve en çok yüzde 5 oranında geri kazanılmış bileşenlere sahip olan kullanılmamış ve katkı maddesi ilave edilmemiş yağlayıcı baz yağlarda PAH miktarının tespit edilmesini içermektedir.

Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH’lar), kömür, ham petrol ve benzinde doğal olarak oluşan bir kimyasallar sınıfıdır. Kömür, petrol, gaz, odun, çöp ve tütünün yakılması ile oluşurlar. PAH’lar havada küçük parçacıklara bağlanabilir. Et ve diğer yiyecekleri pişirirken yüksek ısı PAH’ların oluşmasına neden olur.

Yapılan araştırmalara göre, kullanılmayan yağlama baz yağlarında ve asfalten içermeyen petrol fraksiyonlarında polisiklik aromatiklerin tayini için dimetil sülfoksit ekstraksiyonu kırılma indisi yöntemi ile ölçüldüğü zaman, yüzde 3’ün altında dimetil sülfoksit özütü içerdiği belirleniyorsa, kanserojen olarak sınıflandırılmamaktadır. Ancak bu değerlendirme sadece bazı karmaşık petrol türevli maddeler için geçerlidir.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, IP 346 (TS 13370) standardı kapsamında, kullanılmayan yağlama baz yağlarında ve asfalten içermeyen petrol fraksiyonlarında polisiklik aromatiklerin tayinine yönelik dimetil sülfoksit ekstraksiyonu kırılma indisi yöntemi ile test hizmetleri de vermektedir.

WhatsApp